14-11-2017 10:45 GÜNDEM

2 TON ET ÇALAN ŞÜPHELİ,TUTUKLANDI

İlçemiz’de , Mu­am­mer Kaya'ya ait et iş­let­me te­si­sin­de üç günde 2 ton et çal­dı­ğı öne sü­rü­len 45 ya­şın­da­ki Rafet Pınar, Mar­ma­ris'te ya­ka­la­nıp, tu­tuk­lan­dı.

       2 TON ET ÇALAN ŞÜPHELİ,TUTUKLANDI

8-10 Kasım ta­rih­le­ri ara­sın­da ge­ce­le­ri, giz­li­ce iş­ye­ri­ne girip, yak­la­şık 2 ton et çalan Rafet Pınar, İşlet­me sa­hi­bi Mu­am­mer Kaya’nın, etin azal­dı­ğı­nı fark ede­rek içe­ri­de bu­lu­nan gü­ven­lik ka­me­ra­sı ka­yıt­la­rı­nı iz­le­di. Rafet Pınar'ın et­le­ri çal­dı­ğı­nı gö­rün­ce, ka­me­ra ka­yıt­la­rıy­la bir­lik­te Datça İlçe Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü'ne gi­de­rek şi­ka­yet­çi oldu.
Mar­ma­ris İlçe Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü Asa­yiş Büro Amir­li­ği ekip­le­ri de, şüp­he­li­nin elin­de­ki eti sat­mak için kente ge­le­ce­ği­ni öğ­ren­di.
Mar­ma­ris Be­le­di­ye­si Ka­pa­lı Pa­zar­ye­ri'nde bu­lu­nan kasap dük­kan­la­rı çev­re­sin­de ted­bir alan polis, bek­le­me­ye baş­la­dı.

Pa­zar­ye­rin­de­ki bir kasap dük­ka­nı­na giren Rafet Pınar, gö­zal­tı­na alın­dı.
Asa­yiş Büro Amir­li­ği'ne ge­ti­ri­len Pınar'a hır­sız­lık anı­nın ka­me­ra ka­yıt­la­rı iz­let­ti­ril­di. Buna rağ­men suç­la­ma­la­rı kabul et­me­yen Rafet Pınar, ni­te­lik­li hır­sız­lık su­çun­dan sevk edil­di­ği ad­li­ye­de, çı­ka­rıl­dı­ğı­nı mah­ke­me­ce tu­tuk­lan­dı. 
                       ( Sebiha ARSLAN)


Bu haber 1760 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer