02-02-2019 17:27 GÜNDEM

% 6.8 BÜ­YÜ­DÜK.DATÇA'NIN NÜ­FU­SU 22.261 OLDU

Sebiha ARSLAN : Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) De­niz­li Bölge Mü­dür­lü­ğü tarafından açıklanan adrese dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2018 So­nuç­la­rı'nı açık­la­dı. Sonuçlara göre, Datça'nın nüfusu % 67,93 artış gös­te­re­rek 22.261 kişi oldu. Muğla'da 2018 yı­lın­da 2017 yı­lı­na göre nüfus artış hızı en yük­sek ilçe ise Datça oldu.

% 6.8 BÜ­YÜ­DÜK.DATÇA'NIN NÜ­FU­SU 22.261 OLDU

Datça ,İlçe nüfusu bir önceki yıla göre, 2018 sonunda yüzde 6.8 yani 1462 kişi artarak 20.799'dan 22.261 ' e çıktı.Bu rakam 2017'de erkek nüfus 10.766 ' dan %51.2 ar­tış­la 11.398 ,kadın nüfus '10.033 'den %48.8 ar­tış­la 10.863 yük­sel­di.

Bu kap­sam­da TÜİK De­niz­li Bölge Mü­dü­rü Ali İhsan Yü­ce­dağ ta­ra­fın­dan ve­ri­len bil­gi­ye göre;Yer­le­şim yeri nü­fus­la­rı, İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı Nüfus ve Va­tan­daş­lık İşleri Genel Mü­dür­lü­ğü (NVİGM) ta­ra­fın­dan gün­cel­le­nen Ad­re­se Da­ya­lı Nüfus Kayıt Sis­te­mi'nden (ADNKS) alı­nan nü­fus­la bir­lik­te,

Muğla nü­fu­su 2017 yı­lın­da ‰ (binde) 16,04 ora­nın­da ar­tar­ken, 2018 yı­lın­da ‰ (binde) 30,15 ora­nın­da arttı. 2018 yı­lın­da Tür­ki­ye için nüfus artış hızı ‰ (binde) 14,7 ola­rak ger­çek­leş­ti.
2018 yı­lın­da Muğla'da ika­met eden nüfus bir ön­ce­ki yıla göre 28 736 kişi arttı..
EN YÜKSEK ARTIŞ DATÇA'DA
2018 yı­lın­da 2017 yı­lı­na göre nüfus artış hızı en düşük ilçe Ya­ta­ğan olur­ken nüfus artış hızı en yük­sek olan ilçe ise Datça oldu.
Muğla nü­fu­su­nun %50,97'sini (493 140 kişi) er­kek­ler, %49,03'ünü (474 347 kişi) ise ka­dın­lar oluş­tur­mak­ta.

31 Aralık 2018 itibariyle 01 Şubat 2019 tarihinde açıklanan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre;

Türkiye nüfusu 82 003 882, Muğla nüfusu 967 487 olmuştur.

İl/İlçe

2017 Nüfusu

2018 Nüfusu

Yıllık Nüfus Artış Hızı 2017 (‰)

Yıllık Nüfus Artış Hızı 2018 (‰)

Muğla

 938 751

 967 487

16,08

30,15

Menteşe

 109 979

 112 447

17,53

22,19

Bodrum

 164 158

 171 850

25,64

45,79

Dalaman

 39 089

 41 351

45,13

56,26

Datça

 20 799

 22 261

13,85

67,93

Fethiye

 153 963

 157 745

16,30

24,27

Kavaklıdere

 10 780

 10 898

0,00

10,89

Köyceğiz

 35 325

 36 389

10,90

29,68

Marmaris

 91 871

 94 247

18,50

25,53

Milas

 136 162

 139 446

10,25

23,83

Ortaca

 47 697

 48 373

15,10

14,07

Seydikemer

 59 994

 62 246

-5,19

36,85

Ula

 24 419

 25 294

22,45

35,21

Yatağan

 44 515

 44 940

0,25

9,50


Bu haber 4301 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer