10-10-2019 18:05 GÜNDEM

DATÇA KİGDER 'DEN EĞİTİME DESTEK KERMESİ

Sebiha ARSLAN : Kadın İşgü­cü­nü Ge­liş­tir­me ve Yay­gın­laş­tır­ma Der­ne­ği (KİGDER) ta­ra­fın­dan eği­ti­me des­tek ker­me­si dü­zen­len­di.

 DATÇA KİGDER 'DEN   EĞİTİME DESTEK KERMESİ


4 Ekim Cuma günü  Kazım Yılmaz İlköğretim Okulu yanında gerçekleşen ker­mese  Be­le­di­ye Baş­kan Yar­dım­cı­sı İnci Bil­gin, KİGDER Baş­ka­nı Men­şu­re Yavuz, der­nek üyesi kadın üre­ti­ci­ler ile çok sa­yı­da vatandaş  ka­tıl­dı. Dat­ça­lı ka­dın­la­rı­nın el emeği ve göz nuru ürün­le­rin yanı sıra çe­şit­li süs ve takı eş­ya­la­rın­dan, pasta, kek , po­ğa­ça, börek ,çiğ köfte 'den, sarma çe­şit­le­ri­ne kadar pek çok ürün sa­tı­şa su­nul­du. Ker­mes­ten elde edi­len  ge­lir­le 15 öğ­ren­ci­ye 100' er TL eği­tim bursu sağ­la­na­ca­ğı ve ih­ti­yaç sa­hi­bi 30 öğ­ren­ci­ye sırt çan­ta­sı temin edi­le­ce­ği belirtildi. KİGDER  Baş­ka­nı  Yavuz,  yaptığı açıklamada  "Datça da  yaşayan  emekçi  ka­dın­la­rı­mı­zın yaptığı  ürün­ler, ker­mes­imizde  tü­ke­ti­ciy­le bu­luş­tu. Gün ­bo­yu süren ker­mes, bek­le­ni­le­nin üze­rin­de ilgi gördü. Ker­mes sa­ye­sin­de ka­dın­la­rı­mız kendi el emek­le­ri­ni de­ğer­len­di­rip aile eko­no­mi­le­ri­ne kat­kı­da bu­lu­nur­ken, aynı za­man­da ih­ti­yaç sa­hi­bi öğ­ren­ci­le­rin eği­ti­mi­ne des­tek ver­me­nin mut­lu­lu­ğu­nu ya­şa­dı­lar" dedi.


Bu haber 887 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
reklam
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer