30-05-2018 18:39 GÜNDEM

DATÇA'DA AS­KER­LE­RE YAN­GIN SÖN­DÜR­ME EĞİ­Tİ­Mİ

Sebiha ARSLAN : Datça 1. Nike Filo Ko­mu­tan­lı­ğın­da görev yapan as­ker­le­re Mar­ma­ris Orman İşlet­me Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan orman yan­gı­nı sön­dür­me eği­ti­mi ve­ril­di.

 DATÇA'DA AS­KER­LE­RE YAN­GIN SÖN­DÜR­ME EĞİ­Tİ­Mİ

Muğla Orman Bölge Mü­dür­lü­ğün­de orman yan­gın­la­rıy­la mü­ca­de­le­de kurum içi per­so­ne­le yö­ne­lik ya­pı­lan eği­tim ça­lış­ma­la­rı­nın ya­nın­da diğer ku­rum­lar­dan gelen ta­lep­ler doğ­rul­tu­sun­da da eği­tim­ler ve­ri­li­yor. Bu ka­sam­da Datça 1. Nike Filo Ko­mu­tan­lı­ğın­da as­ker­le­re orman yan­gın­la­rı­na karşı sön­dür­me ça­lış­ma­la­rı hak­kın­da te­orik ve pra­tik eği­tim ve­ril­di.

Datça Orman İşlet­me Şefi Saner De­mir­taş ta­ra­fın­dan ve­ri­len eği­tim­de önce sa­lon­da te­orik ola­rak orman yan­gın­la­rı ko­nu­sun­da bilgi ve­ril­di. Daha sonra eği­tim ala­nın­da olası orman yan­gın­la­rı­na karşı mü­da­ha­le tek­nik­le­ri uy­gu­la­ma­lı ola­rak tat­bik edil­di. Eği­ti­me Datça 1. Nike Filo Ko­mu­tan­lı­ğın­da gö­rev­li er ve er­baş­lar ka­tıl­dı.


Bu haber 839 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer