13-04-2018 10:10 GÜNDEM

EMNİYET KAHRAMANLARIMIZIN 173'ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ İLÇEMİZDE ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLERLE KUT­LAN­DI

Türk Polis Teş­ki­la­tı'nın ku­ru­lu­şu­nun 173'üncü yıl­dö­nü­mü ve 10 Nisan Polis Haf­ta­sı etkinliği kap­sa­mın­da ,Datça Emniyet Müdürlüğü tarafından çeşitli törenlerle kutlandı.

 EMNİYET KAHRAMANLARIMIZIN  173'ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ  İLÇEMİZDE ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLERLE  KUT­LAN­DI

Et­kin­lik çer­çe­ve­sin­de ilk ola­rak 6 Nisan Cuma günü Cuma na­ma­zı ön­ce­sin­de  İlçemiz Fatih Ca­mi­in­de 12.15'te Aziz şe­hit­le­ri­miz için Mev­lid-i Şerif oku­tul­du.Gün içe­ri­sin­de Yıl­maz Kar­deş­ler Ana Sı­nı­fı öğ­ren­ci­le­ri İlçe Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü­ne zi­ya­ret­te bu­lun­du. İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından 8 Nisan Pazar günü Şehit aileleri, pro­to­kol üyeleri ve Datça Emniyet per­so­neli ile  aile­le­rinin  ka­tı­lı­mıy­la kah­val­tı et­kin­li­ği ger­çek­leş­ti­ril­di.9 Nisan Pazar günü ger­çek­leş­ti­ri­len et­kin­lik kap­sa­mın­da Şehit Polis Me­mu­ru M. Kemal Coşar'ın me­zar­lık zi­ya­re­tin­de me­za­rı ba­şın­da dua edil­di. Akşam 19.00'de, Şehit Polis Me­mu­ru M. Kemal Coşar'ın eşi Sevgi Coşar'ın evine zi­ya­ret ger­çek­leş­ti­ril­di.
Etkinlikler kap­sa­mın­da Cum­hu­ri­yet Mey­da­nı'nda 10 Nisan saat 09.00'da Ata­türk Anıtı'na çe­lenk sunma  tö­re­ni dü­zen­len­di.Çelenk sunumundan sonra Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk,silah arkadaşları ve aziz şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşunda bulunularak,istiklal marşımız okundu.Aka­bin­de saat 10.00'da Em­ni­yet Mü­dü­rü Erman Ak­ka­ya ,Kay­ma­kam Vehbi Bakır'ı ma­ka­mın­da zi­ya­ret etti. 11.15 'te Kaymakam Vehbi Bakır,Belediye Başkanı Gürsel Uçar, Cumhuriyet Savcıları Şeref Murat Erkılıç ve M.Burak Okurer,İlçe Jandarma Komutanı Samet Ordu  İlçe Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü­ne zi­ya­ret ger­çek­leş­tir­di.11 Nisan Çarşamba günü saat :14:00 da KİGDER (Kadın İş Gücü Geliştirme Derneği) Başkanı Menşure Yavuz ve Mürüvet Soyalp,sonrasında  Datça Malmüdürü  personeli ile ziyaret etti.Son ola­rak Zü­bey­de Hanım Ana­oku­lu öğ­ren­ci­le­ri­ ziyarette bulundu . Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Akkaya  Bu top­rak­la­rı biz­le­re vatan kılan ül­ke­miz ku­ru­cu­su Gazi Mus­ta­fa Kemal Ata­türk'ü ve bu uğur­da şehit olan kah­ra­man­la­rı­mı­zı min­net­le anı­yorum. Em­ni­yet Teş­ki­la­tı'nın ku­ru­lu­şu­nun 173'üncü yıl­dö­nü­münü kutluyorum dedi.
Kutlama ziyaretine gelen ziyaretçilerine  çikolata ve kolonya ikramında bulunan Akkaya çocuklara meyve suyu ve çikolata ikram etti.
     
        (Sebiha ARSLAN)


Bu haber 466 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer