24-02-2020 18:09 GÜNDEM

14. DATÇA AÇIK DENİZ KIŞ YÜZME MA­RA­TO­NU BAŞLIYOR

Sebiha ARSLAN : Datça Açık Deniz Kış Yüzme Ma­ra­to­nu 29 Şubat Cu­mar­te­si günü ,Taşlık Plajında saat 11.00'de baş­la­ya­cak .Tür­ki­ye'nin tek kış yüzme ma­ra­to­nu olan Datça açık deniz kış yüzme ma­ra­to­nu, bu yıl 14. kez dü­zen­le­ni­yor. 29 Şubat' ta Datça Be­le­di­ye­si'nin or­ga­ni­zas­yon­da ger­çek­leş­ti­ri­lecek olan ma­ra­to­nun bu yıl ki te­ma­sı " Sıfır Atık Yaşasın Doğa'' slo­ga­nıy­la ger­çek­leş­ti­ri­lecek.

14. DATÇA AÇIK DENİZ KIŞ YÜZME MA­RA­TO­NU BAŞLIYOR

 

Yüz­ler­ce ka­tı­lım­cı  " Sıfır Atık Yaşasın Doğa'' , Yaşanabilir Bir Dünya İçin Kendini Değiştir''  te­ma­sıy­la dik­kat çek­mek ve far­kın­da­lık ya­rat­mak için yü­ze­cek­ler.
Datça Be­le­di­ye­si'nin or­ga­ni­zas­yo­nun­da, Muğla Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si, Muğla Genç­lik ve Spor İl Mü­dür­lü­ğü, Türkiye Yüzme Federasyonu ,Muğla Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Odası ve gö­nül­lü­le­rin kat­kı­la­rı ile ilçe mer­ke­zin­de­ki Taşlık  Plajında, " Sıfır atık yaşasın doğa'' slo­ga­nıy­la ger­çek­leş­ti­ri­lecek olan ma­ra­ton için geri sayım baş­la­dı.
Ma­ra­ton­da yü­zü­cü­ler iki par­kur­da ya­rı­şa­cak­lar. 1500  ve  5000 metre. Ül­ke­mi­zin ilk ve tek açık deniz kış yüzme ma­ra­to­nu olan ve il­çe­miz­de her yıl büyük he­ye­can ya­ra­tan or­ga­ni­zas­yo­nda  bu yıl da 500 yü­zü­cü­nün kulaç at­ma­sı bek­le­ni­yor. Yü­zü­cü­ler yarış sı­ra­sın­da yal­nız­ca stan­dart mayo ve göz­lük kul­la­na­bi­li­yor­lar.

Yetkililer yaptığı açıklamada''Datça açık deniz kış yüzme ma­ra­to­numuzda her yıl belli başlı ko­nu­lar­da far­kın­da­lık ya­ra­tıl­ma­sı­nı amaç­la­ya­rak, vurgu yap­tı­ğı­mız bir te­ma­mız olu­yor. bu yılın te­ma­sı­nı " sıfır atık yaşasın doğa'' , yaşanabilir bir dünya için kendini değiştir'' ola­rak be­lir­le­dik.Bu yılın onur ko­nuk­larımız  Ahmet Nakkaş, Rengin Ergin Börekçi,Bengisu Avcı
ma­ra­to­nu­muz­la il­gi­li de­tay­lı bil­gi­yi ­­­­­­http://www.kisyuzmemaratonu.org si­te­sinden edi­ne­bi­lir­si­niz.Yü­ze­bi­len­le­ri, yüz­mek is­te­yen­le­ri Yüzmeye , yü­ze­me­yen­le­ri şen­lik ta­dın­da­ki bu or­ga­ni­zas­yo­nu izle­me­ye, ya­rış­ma­cı­la­rın he­ye­ca­nı­na ortak ol­ma­ya davet edi­yo­ruz'' denildi.


Bu haber 1386 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer