04-10-2017 09:50 GÜNDEM

1.DATÇA ALTIN BADEM ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

İlçemiz' de bu yıl ilk defa düzenlenen 1.Altın Badem Ödülleri Datça Be­le­di­ye­si, Say­gın Medya ve NDM Ajans Nedim Delibaş iş­bir­li­ğin­de Amfi Tiyatroda düzenlenen tö­ren­le sa­hip­le­ri­ne ve­ril­di.

1.DATÇA ALTIN BADEM ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

Altın Badem Ödül­le­ri, Yeşim Teras da ve­ri­len şık bir kok­teyl den sonra Datça Açık Hava Ti­yat­ro­su'nda ger­çek­leş­ti­ri­len ve yak­la­şık iki bin ki­şi­nin iz­le­di­ği tö­ren­de sa­hip­le­ri­ni buldu. Sanat, kül­tür, si­ne­ma, te­le­viz­yon, müzik ve iş dün­ya­sı­nın en iyi­le­ri­nin bir araya gel­di­ği tö­re­nin su­nu­cu­lu­ğu­nu  Derya Yur­da­kul ve Yavuz Seç­kin bir­lik­te yaptı.
Be­le­di­ye Baş­ka­nı Gür­sel Uçar, Datça'nın sa­nat­se­ver in­san­la­rı­nın, sa­nat­çı­lar­la bir araya gel­di­ği­ni ha­tır­la­ta­rak "Datça, an­la­tıl­maz ya­şa­nır. Datça, doğal gü­zel­lik­le­ri ve ta­ri­hi zen­gin­lik­le­ri­nin yan ısıra sa­na­ta ve sa­nat­çı­ya değer veren seç­kin in­san­la­rın ya­şa­mış ol­du­ğu bir kent ol­du­ğu­nu ifade etti.
Yaşam boyu onur ödül­le­ri kap­sa­mın­da Türk pop mü­zi­ği­nin unu­tul­maz isim­le­rin­den Barış Manço' nun onur ödü­lü­nü, eşi Lale Manço, ço­cuk­la­rı Do­ğu­kan ve Ba­tı­kan  Manço bir­lik­te aldı. Si­ne­ma­da yaşam boyu onur ödü­lü­nün sa­hi­bi Salih Güney, mü­zik­te yaşam boyu onur ödü­lü­nün sa­hi­bi ise Bora Gen­cer oldu. Bir onur ödülü de Türk şi­iri­nin ünlü isim­le­rin­den Can Yücel adına şair dostu İsa İnan'a ve­ril­di. Yılın al­bü­mü ödülü Ahmet Sel­çuk İlkan'a gi­der­ken, yılın man­ke­ni Şeb­nem Sc­ha­fer, yılın te­le­viz­yon ve si­ne­ma oyun­cu­su ödü­lü­nü Wilma Elles aldı.
Yılın kadın dizi oyun­cu­su ödülü ise 'Aşk ve Mavi' deki rolü ile Burcu Kı­rat­lı aldı. Yılın yapım şir­ke­ti ödülü NTC Medya Meh­met Yi­ği­talp' e ve­ril­di. Yı­lı­nın drama di­zi­si ise 'Kır­gın Çi­çek­ler'e gitti.Kır­gın Çi­çek­ler'in ödü­lü­nü oyun­cu Özgür Çevik aldı. Yılın dizi yö­net­me­ni ödü­lü­nün sa­hi­bi ise Aşk ve Mavi di­zi­si ile Hakan Ars­lan'ın oldu. Yılın Ko­me­di di­zi­si ödülü 'Yeni Gelin'e ve­ril­di.

Di­zi­nin oyun­cu­la­rın­dan Tolga Mendi ekip adına ödü­lü­nü alır­ken, aynı di­zi­de rol alan Jes­si­ca May ise yılın en iyi ya­ban­cı dizi oyun­cu­su ödü­lü­nün sa­hi­bi oldu. Yılın erkek pop sa­nat­çı ödülü Ersan Er, yılın fan­te­zi müzik sa­nat­çı­sı ödülü Yaşar İpek'e ve­ril­di. Yılın erkek si­ne­ma oyun­cu­su ödü­lü­nün sa­hi­bi Sarp Le­ven­doğ­lu ge­ce­ye ka­tı­la­ma­dı.
Yılın ka­rak­ter oyun­cu­su ödülü Vol­kan Ba­şa­ran, yılın ya­za­rı ödülü Kah­ra­man Ta­ze­oğ­lu, yılın ma­ga­zin der­gi­si Klass Ma­ga­zin sa­hi­bi Mu­am­mer Ka­pu­cu­oğ­lu, yılın ma­ga­zin prog­ra­mı ödü­lü­nün sa­hi­bi ise Pazar Sürp­ri­zi oldu. Yılın ya­rış­ma prog­ra­mı ödülü, Ertem Şener'in su­nu­cu­lu­ğu­nu yap­tı­ğı, 'Kendi Düşen Ağ­la­maz'a ve­ril­di. Tö­re­nin son ödü­lü­nün sa­hi­bi Gü­nay­dın res­to­rant  sa­hi­bi Cü­neyt Asan'ın oldu. etkinlik toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.               ( Sebiha ARSLAN)


Bu haber 75 defa okunmuştur.

reklam
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
reklam
reklam
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
reklam
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğerreklam