04-10-2017 09:50 GÜNDEM

1.DATÇA ALTIN BADEM ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

İlçemiz' de bu yıl ilk defa düzenlenen 1.Altın Badem Ödülleri Datça Be­le­di­ye­si, Say­gın Medya ve NDM Ajans Nedim Delibaş iş­bir­li­ğin­de Amfi Tiyatroda düzenlenen tö­ren­le sa­hip­le­ri­ne ve­ril­di.

1.DATÇA ALTIN BADEM ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

Altın Badem Ödül­le­ri, Yeşim Teras da ve­ri­len şık bir kok­teyl den sonra Datça Açık Hava Ti­yat­ro­su'nda ger­çek­leş­ti­ri­len ve yak­la­şık iki bin ki­şi­nin iz­le­di­ği tö­ren­de sa­hip­le­ri­ni buldu. Sanat, kül­tür, si­ne­ma, te­le­viz­yon, müzik ve iş dün­ya­sı­nın en iyi­le­ri­nin bir araya gel­di­ği tö­re­nin su­nu­cu­lu­ğu­nu  Derya Yur­da­kul ve Yavuz Seç­kin bir­lik­te yaptı.
Be­le­di­ye Baş­ka­nı Gür­sel Uçar, Datça'nın sa­nat­se­ver in­san­la­rı­nın, sa­nat­çı­lar­la bir araya gel­di­ği­ni ha­tır­la­ta­rak "Datça, an­la­tıl­maz ya­şa­nır. Datça, doğal gü­zel­lik­le­ri ve ta­ri­hi zen­gin­lik­le­ri­nin yan ısıra sa­na­ta ve sa­nat­çı­ya değer veren seç­kin in­san­la­rın ya­şa­mış ol­du­ğu bir kent ol­du­ğu­nu ifade etti.
Yaşam boyu onur ödül­le­ri kap­sa­mın­da Türk pop mü­zi­ği­nin unu­tul­maz isim­le­rin­den Barış Manço' nun onur ödü­lü­nü, eşi Lale Manço, ço­cuk­la­rı Do­ğu­kan ve Ba­tı­kan  Manço bir­lik­te aldı. Si­ne­ma­da yaşam boyu onur ödü­lü­nün sa­hi­bi Salih Güney, mü­zik­te yaşam boyu onur ödü­lü­nün sa­hi­bi ise Bora Gen­cer oldu. Bir onur ödülü de Türk şi­iri­nin ünlü isim­le­rin­den Can Yücel adına şair dostu İsa İnan'a ve­ril­di. Yılın al­bü­mü ödülü Ahmet Sel­çuk İlkan'a gi­der­ken, yılın man­ke­ni Şeb­nem Sc­ha­fer, yılın te­le­viz­yon ve si­ne­ma oyun­cu­su ödü­lü­nü Wilma Elles aldı.
Yılın kadın dizi oyun­cu­su ödülü ise 'Aşk ve Mavi' deki rolü ile Burcu Kı­rat­lı aldı. Yılın yapım şir­ke­ti ödülü NTC Medya Meh­met Yi­ği­talp' e ve­ril­di. Yı­lı­nın drama di­zi­si ise 'Kır­gın Çi­çek­ler'e gitti.Kır­gın Çi­çek­ler'in ödü­lü­nü oyun­cu Özgür Çevik aldı. Yılın dizi yö­net­me­ni ödü­lü­nün sa­hi­bi ise Aşk ve Mavi di­zi­si ile Hakan Ars­lan'ın oldu. Yılın Ko­me­di di­zi­si ödülü 'Yeni Gelin'e ve­ril­di.

Di­zi­nin oyun­cu­la­rın­dan Tolga Mendi ekip adına ödü­lü­nü alır­ken, aynı di­zi­de rol alan Jes­si­ca May ise yılın en iyi ya­ban­cı dizi oyun­cu­su ödü­lü­nün sa­hi­bi oldu. Yılın erkek pop sa­nat­çı ödülü Ersan Er, yılın fan­te­zi müzik sa­nat­çı­sı ödülü Yaşar İpek'e ve­ril­di. Yılın erkek si­ne­ma oyun­cu­su ödü­lü­nün sa­hi­bi Sarp Le­ven­doğ­lu ge­ce­ye ka­tı­la­ma­dı.
Yılın ka­rak­ter oyun­cu­su ödülü Vol­kan Ba­şa­ran, yılın ya­za­rı ödülü Kah­ra­man Ta­ze­oğ­lu, yılın ma­ga­zin der­gi­si Klass Ma­ga­zin sa­hi­bi Mu­am­mer Ka­pu­cu­oğ­lu, yılın ma­ga­zin prog­ra­mı ödü­lü­nün sa­hi­bi ise Pazar Sürp­ri­zi oldu. Yılın ya­rış­ma prog­ra­mı ödülü, Ertem Şener'in su­nu­cu­lu­ğu­nu yap­tı­ğı, 'Kendi Düşen Ağ­la­maz'a ve­ril­di. Tö­re­nin son ödü­lü­nün sa­hi­bi Gü­nay­dın res­to­rant  sa­hi­bi Cü­neyt Asan'ın oldu. etkinlik toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.               ( Sebiha ARSLAN)


Bu haber 644 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer