28-08-2018 11:33 GÜNDEM

2. DATÇA ALTIN BADEM ÖDÜLLERİNDE ,KAZANANLAR BELLİ OLDU! MUHTEŞEM TÖRENE SAYILI GÜNLER KALDI

Sebiha ARSLAN Uzun yıl­lar, “Datça Si­ne­ma Gün­le­ri” adı al­tın­da dü­zen­le­nen ve son 2 yıl­dır ismi 'Datça Altın Badem Ödül­le­ri' ola­rak de­ği­şen or­ga­ni­zas­yon­la il­gi­li geri sayım baş­la­dı.

2. DATÇA ALTIN BADEM ÖDÜLLERİNDE ,KAZANANLAR  BELLİ OLDU! MUHTEŞEM TÖRENE SAYILI GÜNLER KALDI


Say­gın Medya sa­hi­bi Say­gın Kurt ta­ra­fın­dan bu yıl ikin­ci­si dü­zen­le­necek olan Datça Altın Badem Ödül Tö­re­ni'ni su­na­cak isim­ler de be­lir­len­di. 6 Eylül Per­şem­be ak­şa­mı, Datça Amfi Ti­yat­ro'da ger­çek­le­şecek olan muh­te­şem ödül tö­re­ni­ni Jess Molho ve Şeb­nem Sc­he­afer bir­lik­te su­na­cak.
Sa­nat­tan spora bir­çok ka­te­go­ri­de da­ğı­tı­la­cak olan ödül­ler için oy­la­ma­lar son­lan­dı ve ka­za­nan isim­ler be­lir­len­di. Şimdi ne­fes­ler tu­tul­du ve başta Datça halkı olmak üzere her­kes, 6 Eylül'de ger­çek­le­şecek olan ödül tö­re­ni­ni bek­li­yor.
2. Datça Altın Badem Ödül­le­ri Tö­re­ni'nde ko­nuk­la­rı bir­bi­rin­den il­ginç sürp­riz­le­rin bek­le­di­ği de, gelen bil­gi­ler ara­sın­da.
Ödül tö­re­ni­nin de­tay­la­rı­na ge­lin­ce; 5-7 Eylül ta­rih­le­ri ara­sın­da Datça'da ger­çek­le­şecek olan muh­te­şem ödül tö­re­ni­nin 6 Eylül'deki ga­la­sın­dan önce Meh­met Ali Ağa Ko­na­ğı'nda özel da­vet­li­le­rin ka­tı­lı­mıy­la bir kok­teyl ger­çek­leş­ti­ri­lecek. Datça Li­ma­nı'ndaki kor­tej yü­rü­yü­şü­nün ar­dın­dan tüm ko­nuk­lar, Amfi Ti­yat­ro'daki yer­le­ri­ni ala­cak ve Datça Altın Badem Ödül­le­ri, 6 Eylül Per­şem­be ak­şa­mı 2. kez sa­hip­le­ri­ni bu­la­cak.


Bu haber 1685 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer