22-12-2017 16:15 GÜNDEM

84 YAŞŞINDAKİ ÜNLÜ RESSAM VEFASIZLIKTAN YAKINDI

İlçemizde ya­şa­mı­nı sür­dü­ren 70 ' lerin ünlü çizgi roman kah­ra­ma­nı Kara Murat'ın ya­ra­tı­cı­la­rın­dan ünlü res­sam Ab­dul­lah Turhan (84) Yeşil Çam'ın ve­fa­sız­lı­ğın­dan ya­kın­dı.

84 YAŞŞINDAKİ ÜNLÜ RESSAM VEFASIZLIKTAN YAKINDI

1972 yı­lın­da viz­yo­na giren Çü­neyt Arkın'ın baş­ro­lü­nü oy­na­dı­ğı ve daha sonra da de­vam­la­rı çe­ki­len fil­min ga­la­sı­na çağ­ırıl­ma­ma­sı­na üzü­len Turhan 'Kara Murat' se­ri­si­, yak­la­şık 15- 20 yıl sür­dü­. "Ga­ze­tede , 'Kara Murat' çizgi ro­ma­nı­nı her gün ya­yınlanı­­yor­du.

 Öyle ki 'Kara Murat' ya­yım­lan­ma­ya baş­la­dık­tan sonra ga­ze­te, 75 bin tiraj al­mış­tı. Çok büyük ilgi vardı. Daha sonra der­gi­le­ri de çıktı; ancak ben, çi­ze­ri ola­rak hep geri plan­da kal­dım. Rahmi Turhan, ro­ma­nı 'Rahmi Mu­ra­toğ­lu' takma adıy­la ya­zı­yor­du. İlgi öy­le­si­ne bü­yü­dü ki son­ra­sın­da film­le­ri bile çe­ki­lir oldu. 1972 yı­lın­da Cü­neyt Arkın' ın 'Kara Murat' ro­lü­nü üst­len­di­ği 'Fatih'in Fe­da­isi' fil­mi­nin gala ge­ce­si­ne beni ça­ğır­ma­dı­lar. Bu içim­de kalan bir uk­de­dir" dedi. Çizgi ro­man­la­rın artık ga­ze­te­ler­de ya­yım­lan­ma­ma­sı­nın üzün­tü ve­ri­ci ol­du­ğu­nu dile ge­ti­ren Ab­dul­lah Tur­han, "Bugün ga­ze­te­ler­de, artık çizgi roman bu­la­maz­sı­nız; çünkü ilgi kal­ma­dı.

 Şimdi artık ben de çizgi roman yap­mı­yo­rum; ancak vakit ge­çir­mek ve ne­şe­len­mek için 'Kara Murat'ın ka­ri­ka­tür­va­ri ko­mi­ği­ni renk­li ola­rak çi­zi­yo­rum. Sulu boya ça­lış­ma­lar ya­pı­yo­rum. Yani boş dur­mu­yo­rum" diye ko­nuş­tu.


Bu haber 694 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer