21-06-2022 10:50 GÜNDEM

96 GÖÇ­ME­NİN YA­KA­LAN­DI­ĞI OPE­RAS­YON­DA 2 KİŞİ TU­TUK­LAN­DI

Sebiha ARSLAN : Datça'da göç­men ka­çak­çı­lı­ğı yap­tı­ğı be­lir­le­nen 2 or­ga­ni­za­tör çı­ka­rıl­dık­la­rı mah­ke­me­ce tu­tuk­lan­dı.

96 GÖÇ­ME­NİN YA­KA­LAN­DI­ĞI  OPE­RAS­YON­DA 2 KİŞİ TU­TUK­LAN­DI

Edi­ni­len bil­gi­ye göre, 17 Ha­zi­ran cuma günü saat 21.00 sı­ra­la­rın­da Tür­ki­ye'ye yasa dışı yol­lar­la giren ve ülke dı­şı­na çık­ma­ya ça­lı­şan fark­lı uy­ruk­lu 96 dü­zen­siz göç­men, ya­pı­lan ope­ras­yon­la ya­ka­lan­dı. Yurt dı­şı­na çı­kart­mak için ha­zır­lık yapan or­ga­ni­za­tör­ler ol­du­ğu tes­pit edi­len Z.K. (55) ile Kır­gı­zis­tan uy­ruk­lu N.O.R. (48) gö­zal­tı­na alın­dı. Em­ni­yet­te­ki iş­lem­le­ri­nin ar­dın­dan ad­li­ye­ye sevk edi­len 2 şüp­he­li çı­kar­tıl­dık­la­rı mah­ke­me­ce tu­tuk­la­na­rak ce­za­evi­ne gön­de­ril­di.


Bu haber 459 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
reklam
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer