15-07-2021 18:55 GÜNDEM

AK PARTİ MKYK ÜYESİ HIDIR DATÇA'DA PAYAM BADEMİ HA­SA­DI YAPTI

Sebiha ARSLAN : AK Parti Mer­kez Karar Yü­rüt­me Ku­ru­lu Üyesi Dr. Meh­met Nil Hıdır, Datça ve mahallelerinde zi­ya­ret­ler­de bu­lun­du. Hıdır, Betçe ,Yaka, Yazı Ma­hal­le­le­ri ve Kni­dos Ören ye­ri­ni zi­ya­ret ede­rek ma­hal­le­li ve köy­lü­le­rin sı­kın­tı­la­rı­nı din­le­di.74 ya­şın­da­ki Celal Ay ile payam bademi ha­sa­dı yapan Hıdır '' 40 de­re­ce üze­rin­de­ki sı­cak­ta ça­lı­şan çift­çi­mi­zin emeği ve hakkı öden­emez. Celal amca ve diğer tüm emek­çi­ kardeşlerimizin bin bir emek­le, zor zah­met ka­zan­dık­la­rı alın terleri için te­şek­kür edi­yo­rum ''dedi. Baş­kan Nil Hıdır'a AK Parti İl ve ilçe mec­lis üyesi Haluk Laçin eşlik etti.

AK PARTİ MKYK ÜYESİ HIDIR  DATÇA'DA PAYAM BADEMİ HA­SA­DI YAPTI

Kni­dos Kazı baş­ka­nı  Prof. Dr. Ertekin Doksanaltı' dan Kni­dos ile il­gi­li bil­gi­ler alan Hıdır, Datça, ye­şi­liy­le ma­vi­si ta­şı ve  top­ra­ğı­nın gü­zel­li­ği­nin yanı sıra bir sürü me­de­ni­yet­le­re ev sa­hip­li­ği yap­mış eşsiz bir yer dedi.''
Daha sonra Zeytincik köyü  yol ke­na­rın­da kendi yap­tı­ğı ürün­le­rin sa­tı­şı­nı yapan Aysun Güçlü' yü  zi­ya­ret ede­rek badem kır­ma­sı­na yar­dım etti.

Hıdır'' Sayın Cum­hur­baş­ka­nı­mı­zın se­lam­la­rı­nı ilet­mek, her zaman  ve her daim va­tan­daş­la­rı­mı­zın ya­nlarında ol­du­ğu­muzu bil­me­le­ri için bir dizi zi­ya­ret ger­çek­leş­tir­dik. Va­tan­da­şı­mı­zın sı­kın­tı­sı derdi, bi­zim­de der­di­miz ol­du­ğu kadar, se­vin­ci     mut­lu­lu­ğu' da bizim key­fi­miz­dir'' dedi. 


Bu haber 277 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer