15-01-2022 15:34 GÜNDEM

ALTIN CA­RET­TA'LAR İKİNCİ KEZ SAHİPLERİNİ BU­LU­YOR!

Sebiha ARSLAN : Say­gın Medya, Say­gın Kurt ve İŞAD iş­bir­li­ği ile Kuzey Kıb­rıs Türk Cum­hu­ri­ye­ti'nde bu yıl ikin­ci kez dü­zen­le­necek olan Altın Ca­ret­ta Ödül­le­ri Tö­re­ni'nde ödül­ler, Les Am­bas­sa­de­urs ana spon­sor­lu­ğun­da, 18 Ocak Salı günü sa­hip­le­riy­le bu­lu­şu­yor.

ALTIN CA­RET­TA'LAR  İKİNCİ KEZ  SAHİPLERİNİ BU­LU­YOR!

Altın Ca­ret­ta Ödül­le­ri ku­ru­cu baş­ka­nı Say­gın Kurt, bu yıl­dan baş­la­ya­rak 5 yıl bo­yun­ca İŞAD gibi Kıb­rıs için önem­li ve de­ğer­li bir der­nek­le bir­lik­te yü­rü­tü­lecek olan or­ga­ni­zas­yo­nun, bun­dan son­ra­ki sü­reç­te çok daha ve­rim­li ve et­ki­li ola­ca­ğı­nı be­lirt­ti.
Merve Akın­cı ve YDA Da­la­man Ha­va­li­ma­nı Genel Mü­dü­rü Cen­giz Ayaz'ın su­na­ca­ğı ge­ce­de, Kıb­rıs'ın seç­kin ko­nuk­la­rı ve Tür­ki­ye'den ge­lecek olan bir­bi­rin­den de­ğer­li isim­ler, Les Am­bas­sa­de­urs'ta ağır­la­na­cak.
İrem De­ri­ci, Çetin Altay, Ahmet Sel­çuk İlkan, Ahmet Kural, Uğur Aslan, Genco Ecer, Vahe Kı­lı­çars­lan, Macit Son­kan, Gül­han Tekin, Erten Gazi, Yeliz Doğ­ra­ma­cı­lar, Polen Emre, Sibel Taş­çı­oğ­lu Kös­ten­dil, Tuğba Sa­rı­ün­sal, Kah­ra­man Ta­ze­oğ­lu gibi ek­ran­la­rın ta­nın­mış isim­le­ri­nin de hazır bu­lu­na­ca­ğı ge­ce­de, Kuzey Kıb­rıs Cum­hur­baş­ka­nı Sayın Ersin Tatar'a da çok özel bir ödül tak­dim edi­lecek.

 


Bu haber 266 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
reklam
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer