14-10-2019 19:03 GÜNDEM

AMA­TÖR SPOR HAF­TA­SI DATÇA 'DA COŞ­KUY­LA KUT­LAN­DI

Sebiha ARSLAN : 07-13 Ekim ta­rih­le­ri ara­sın­da Ülke ge­ne­lin­de kut­la­nan Ama­tör Spor Haf­ta­sı Spor­tif et­kin­lik­ler ile Mü­sa­ba­ka­lar Datça da da coşkuyla kutlandı.

AMA­TÖR SPOR HAF­TA­SI DATÇA 'DA COŞ­KUY­LA KUT­LAN­DI


Datça,  İlçe Genç­lik ve Spor Mü­dür­lü­ğü tarafından organize edilen Ama­tör Spor Haf­ta­sı” et­kin­lik­le­ri çer­çe­ve­sin­de Ata­türk Spor Sa­lo­nu'nda ger­çek­le­şen prog­ram­da ,Judo,Aiki­do, Ta­ek­won­do ,Fut­bol,Fut­sal, Ve­te­ran Bas­ket­bol,Ye­te­nek­li Ço­cuk­la­ra yö­ne­lik ge­le­nek­sel çocuk oyun­la­rı ,Bocce oyunları oynandı.
Datça Be­le­di­ye Spor ile Yu­na­nis­tan'ın Kos - Ka­lim­nos Ada­la­rın­dan  gelen Bas­ket­bol ta­kım­la­rı ara­sın­da oy­na­nan mü­sa­ba­ka­lar ve il fa­ali­yet prog­ra­mın­da olan  , Datça Be­le­di­ye Spor ile  Muğ­la Orman Spor  arasında oy­na­nan bas­ket­bol mü­sa­ba­ka­la­rıyla etkinlik son buldu.
Ka­tı­lan tüm spor­cu­lar Kupa ve Ma­dal­ya ile ödül­len­di­ril­di.


Bu haber 258 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer