15-08-2020 04:07 GÜNDEM

ASRIN OLAYI ! CHP'Lİ BÜ­YÜK­ŞEHİR BELEDİYESİ'NDE ,SÖZ CUM­HUR İTTİFA­KI­NA GEÇTİ!

Sebiha ARSLAN : Muğla Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Ağus­tos ayı Mec­lis top­lan­tı­sı­ Per­şem­be (13.08.2020) günü saat 14:00 da Bü­yük­şe­hir bi­na­sın­da ya­pıl­dı. Ya­pı­lan, ko­mis­yon se­çim­le­rinin ta­ma­mı­nın (7 ko­mis­yon) ço­ğun­lu­ğu­nu AK Parti - MHP grubu adına Cum­hur İtti­fa­kı­ alarak ,söz sahibi oldu. Datça'dan ise Cum­hur İtti­fa­kı­nı , Datça ve Muğla AK Parti Mec­lis üyesi, Haluk Laçin tem­sil edi­yor.

ASRIN OLAYI ! CHP'Lİ BÜ­YÜK­ŞEHİR BELEDİYESİ'NDE ,SÖZ CUM­HUR İTTİFA­KI­NA GEÇTİ!

Muğla Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Mec­lis top­lan­tı­sın­da ya­pı­lan ko­mis­yon üye­li­ği se­çim­le­rin­de,
CHP Ula mec­lis üyesi Fik­ret Uzun­ha­san' ın ve­fa­tı ya­nın­da, Fet­hi­ye CHP üyesi Mü­rüv­vet Ba­şı­hoş' da meclis top­lan­tı­sına katılmadı. Ko­mis­yon­la­rın oy­la­ma­sın­da İYİ Par­ti­li mec­lis üye­le­ri­nin de des­te­ği­ni ala­n Cum­hur İtti­fa­kı ,7 adet ko­mis­yo­nun tü­mün­de 4 "e 3 ço­ğun­luk sağ­la­ya­rak , 7 ko­mis­yo­nun 7'sinde ik­ti­da­rı ele ge­çir­di.< Komisyonlarda Cumhur İttifakı’nın 4, CHP’nin 3 meclis üyesi görev yapacak. Kararı sevinçle karşılayan AK Parti Muğla Milletvekilleri M.Yavuz Demir ve Yelda Erol Gökcan, Büyükşehir Belediyesinin daha demokratik bir yapıya kavuştuğunu söyledi. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün’ün komisyon üyeliği sayısının 9’a çıkarılması yönündeki teklife Cumhur İttifakı’nın yanında, Millet İttifakı bünyesinde yer alan İYİ Parti de red oyu verdi. AK Parti Grubunun kısa bir süre önce, belediye meclisince gerçekleştirilecek düzenlemelerle ilgili önemli kararlar alan komisyonlarda tüm partilerin yer alması yönündeki teklif CHP grubu tarafından reddedilmişti. Önceki gün meclis gündeminde olmamasına rağmen komisyon üyelikleri sayısının 9’a çıkarılması yönündeki teklif yeniden meclis üyelerinin oylamasına sunuldu. AK Parti ve MHP meclis üyelerinin yanı sıra İYİ Parti’li meclis üyelerinin de red oyu vermesiyle, İmar, Plan Bütçe, Çevre ve Sağlık, Turizm, Ulaşım, Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor, Tarım ve Hayvancılık Komisyonlarının tamamında, 33’e karşı 34 oyla Cumhur İttifakı’nın çoğunluğu 1 yıllık görev süresi için tescillenmiş oldu. Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısı öncesi AK Parti Grup Toplantısını ziyaret eden AK Parti Muğla Milletvekilleri Demir ve Gökcan, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin daha demokratik bir yapıya kavuştuğunu söyledi. Cumhur İttifakı olarak Muğla’nın yararına olacak her işte olumlu katkı koymaya devam edileceğine vurgu yapan milletvekilleri, “İhtisas komisyonlarımız Muğla’yla Muğlalıyla ilgili hayata geçirilerek önemli konularda görevler almaktadır. Komisyonlarda görev yapan Cumhur İttifakı’mızın tüm üyeleri kendi alanlarıyla ilgili yetkin kişilerden oluşmaktadır. 1 yıl boyunca Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinde yeni bir dönem başlatan bu gelişmeden memnuniyet duyuyoruz.Önce Muğlamızı ve hemşehrilerimizi düşünen anlayış takdire şayandır ve her türlü övgüyü hak etmektedir. Bu kararın hayata geçmesinde başta elediye Başkanlarımız, Grup Başkanımız, Cumhur İttifakı’mızın Meclis üyeleri ve İYİ Parti’li Meclis üyelerine teşekkür ediyoruz. Tüm Muğlamıza hayırlı olsun” denildi. Se­çi­len Ko­mis­yon üye­le­ri şu şe­kil­de
İMAR KOMİSYONU
Hürol Önder , Haluk Laçin , Özay Tür­ker , İlhan Şim­şek
PLAN BÜTÇE KOMİSYONU
Biray Taş­ke­si­ği , Ufuk Bil­di­ri­ci , Fatih Öle­mez , Selim Bağ­cı­oğ­lu
ÇEVRE VE SAĞ­LIK KOMİSYONU
Emre Ka­ra­öz , Bey­han Akcan , Le­vent Tosun , İlhan Şim­şek
TURİZM KOMİSYONU
Mus­ta­fa Ka­ra­can , Ufuk Bil­di­ri­ci , M.​Hik­met Sel­çuk , Selim Bağ­cı­oğ­lu
ULA­ŞIM KOMİSYONU
M.​Hik­met Sel­çuk , Mesut Ka­ra­taş , Mus­ta­fa Şah­baz , İsmail Milat
EĞİTİM KÜL­TÜR VE GENÇLİK KOMİSYONU
Alper Ça­lı­koğ­lu , Mus­ta­fa Ka­ra­kuş , Şe­fi­ka Ka­ra­şa­hin , İsmail Milat
TARIM VE HAY­VAN­CI­LIK KOMİSYONU
Eray Çiçek , B.Önder Ak­de­niz­li , H.İbra­him Doğ­ra­ma­cı , Mus­ta­fa Kara


Bu haber 1623 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer