04-03-2021 18:46 GÜNDEM

ATA­TÜRK KENT PAR­KIN­DA­ Kİ BANKLARI BAL­YOZ­LA KIR­DI­LAR

Sebiha ARSLAN : Datça 'da kim­li­ği be­lir­le­ne­me­yen kişi veya ki­şi­ler­ce va­tan­daş­la­rın otur­du­ğu bank­lar, kı­rı­la­rak zarar ve­ril­di.

ATA­TÜRK KENT PAR­KIN­DA­ Kİ BANKLARI BAL­YOZ­LA KIR­DI­LAR

Dün İskele ma­hal­le­si Taş­lık Pla­jın­da bu­lu­nan, Ata­türk Kent Par­kın­da kar­şı­lık­lı iki bank ,bal­yoz kı­rı­la­na kadar, par­ça­lan­dı. Polis demir bal­yo­zu ve yak­la­şık 300 metre ile­ri­de bul­du­ğu kırık sa­pı­nı em­ni­ye­te gö­tü­re­rek, in­ce­le­me baş­lat­tı.Be­le­di­ye Park ça­lı­şa­nı Çağ­lar Kaya '' Ata­türk kent par­kı­mı­zın içe­ri­si­ne bas­ket­bol ve vo­ley­bol sa­ha­sı in­şa­atı devam edi­yor. Bu­ra­da­ki ça­lı­şan ar­ka­daş­lar ken­di­le­ri­ne pa­let­ler­den basit bir masa yap­mış­tı. 10 gün önce onu kır­dı­lar. Bu sabah ta bu iki bank 'ı kır­mış­lar. Ya­zık­tır gü­nah­tır. Ne di­ye­yim çok üz­gü­nüm.
Datça Be­le­di­ye Mec­li­si'nin şubat ayı ola­ğan mec­lis top­lan­tı­sın­da oy birliği ile  'Kent Park' olan par­kın ismi, 'Ata­türk Kent Parkı' ola­rak de­ğiş­ti­ril­miş­ti.
 Fakat belediye tarafından daha tabelası bile asılamamıştı.  


Bu haber 977 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer