14-11-2018 17:10 GÜNDEM

BAH­ÇESİNE ZEYTİN AĞACI DİKMEK İSTER­KEN CA­NIN­DAN OLDU

Sebiha ARSLAN : Datça Cu­ma­lı M a­hal­le­sin­de ya­şa­yan Turan Kah­ra­man (62) bah­çe­sin­de zey­tin ağacı di­ki­mi ya­par­ken ağa­cın üze­ri­ne dev­ril­me­si so­nu­cu ha­ya­tı­nı kay­bet­ti.

BAH­ÇESİNE ZEYTİN AĞACI DİKMEK İSTER­KEN CA­NIN­DAN OLDU


Olay bugün öğle sa­at­le­rin­de Cu­ma­lı Ma­hal­le­si, Marin Mev­kiinde mey­da­na geldi.
Edi­ni­len bil­gi­ye göre ;Turan Kah­ra­man isim­li şahıs ken­di­si­ne ait bah­çe­sin­de zey­tin ağacı dik­imi yaptığı esnada  ,zey­tin ağa­cı­nın üze­ri­ne dev­ril­me­si su­nu­cu ka­fa­sı­na darbe aldı.
Almış ol­du­ğu dar­be­den do­la­yı ağır ya­ra­la­nan şahsı gören vatandaşlar, hemen 112 Acil Sağ­lık ekip­le­ri­ne ve Datça Jan­dar­ma Ko­mu­tan­lı­ğı ekip­le­ri­ne haber ve­ril­di. Olay ye­ri­ne gelen sağ­lık ekip­le­ri ilk mü­da­ha­le­nin ar­dın­dan ya­ra­lı­yı am­bu­lans­la Datça Dev­let Has­ta­ne­si­ne gö­tü­rül­dü­ğü es­na­da , tüm ça­ba­la­ra rağ­men ,  yolda ha­ya­tı­nı kay­bet­ti. Olay la il­gi­li Datça Cum­hu­ri­yet Sav­cı­lı­ğı so­ruş­tur­ma baş­lat­tı.


Bu haber 3175 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer