01-01-1970 03:00 YAŞAM

ÖZEL MARMARİS HASTANESİ DOKTORLARI DATÇA DOKTORLARIYLA YEMEKTE BULUŞTU

Dok­tor­lar ye­mek­te bu­lu­şup Datça Hastanesi Hak­kın­da bilgi pay­laş­tı­lar.

ÖZEL MARMARİS HASTANESİ DOKTORLARI  DATÇA DOKTORLARIYLA YEMEKTE BULUŞTU

Özel Mar­ma­ris Has­ta­ne­si dok­tor­la­rı, Datça'da görev yapan dok­tor­lar­la akşam ye­me­ğin­de bu­luş­tu­lar. Datça Ada­bur­nu Göl­mar Res­to­ran­da bi­ra­ra­ya gelen dok­tor­lar gece bo­yun­ca soh­bet ede­rek kay­naş­tı­lar.

Dü­zen­le­nen ye­mek­te Datça'da görev yapan Dok­tor­lar Ça­ğa­tay İnan, Yonca İnan, La­ti­fe Ebru Gür­pı­nar, Gönül Mesci, Cenk Gür­soy, Sa­det­tin Yıl­dı­rak, Fey­zan Alper, Ethem İntepe ie Özel Mar­ma­ris Has­ta­ne­sin­de görev yapan dok­tor­lar Ünsal Aybek, Ahmet Fatih Gür­ğan, Tay­yi­be Er­ke­nez, Erhan Aydın, Çetin Er­do­lu, Taner Ka­ra­man, genel müdür Tay­fun Şen­top ve halk­la iliş­ki­ler so­rum­lu­su Han­de­nur Sa­ra­çoğ­lu bu­lun­du. 
Yemek bo­yun­ca dok­tor­lar soh­bet ede­rek mes­le­ki bil­gi­le­ri­ni pay­laş­tı. Dü­zen­le­nen bu yemek hak­kın­da bilgi veren Özel Mar­ma­ris Has­ta­ne­si Baş­he­ki­mi Dok­tor Ünsal Aybek, “Yoğun iş tem­po­sun­dan do­la­yı dok­tor ar­ka­daş­lar­la bir araya ge­le­mi­yo­ruz. 
Bu ye­me­ği dü­zen­le­ye­rek hem soh­bet edip, hem de mes­le­ki ko­nu­lar­da görüş alış­ve­ri­şin­de bu­lun­duk.” di­ye­rek, bu tür ye­mek­le­ri sık sık dü­zen­le­ye­cek­le­ri­ni be­lirt­ti.
Önü­müz­de­ki gün­ler­de bu tür bilgi alış­ve­ri­şi ve dost­luk ye­mek­le­ri­nin daha sık­lık­la ya­pı­la­ca­ğı­nı be­lirt­ti.?Datça Halkı ve Datça Dev­let has­ta­ne­si­nin tıbbi so­run­la­rı hak­kın­da bilgi alan Aybek Datça'da görev yapan ar­ka­daş­la­rı­mı­zın her zaman ya­nın­da ol­mak­tan mut­lu­luk du­ya­rız dedi.(DATÇA HABER)


Bu haber 2246 defa okunmuştur.

Etiketler : datca haber
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER YAŞAM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer