11-10-2017 15:42 GÜNDEM

Bod­rum Açık Su­yüz­me Ya­rış­la­rı­na Datça Dam­ga­sı

Muğla Va­li­li­ği'nin hi­ma­ye­sin­de, Tür­ki­ye Yüzme Fe­de­ras­yo­nu ve Muğla Genç­lik Hiz­met­le­ri ve Spor İl Mü­dür­lü­ğü ile iş­bir­li­ği ve ko­or­di­nas­yon içe­ri­sin­de ger­çek­leş­ti­ri­len Ulus­la­ra­ra­sı Arena Aqu­amas­ters Yüzme Şam­pi­yo­na­la­rı'nı 6-8 Ekim 2017 ta­rih­le­rin­de 6.sı ya­pıl­dı

Bod­rum Açık Su­yüz­me Ya­rış­la­rı­na Datça Dam­ga­sı

Ulus­la­ra­ra­sı Arena Aqu­amas­ters Yüzme Şam­pi­yo­na­sı'na, Muğla İli­mi­zin bir­bi­rin­den de­ğer­li il­çe­le­rin­den Bod­rum ilk kez ev sa­hip­li­ği yaptı.

8 Ekim de ya­pı­lan açık su ya­rış­la­rı­na Dat­ça­lı yü­zü­cü­ler damga vur­du­lar. 

Gök­han Sağır 1500 met­re­de bi­rin­ci­lik,Ayşe Dovan 3000 met­re­de üçün­cü­lük ve Ne­ca­ti Sağır 6000 met­re­de bi­rin­ci­lik ka­zan­dı.Datça Haber ola­rak spor­cu­la­rı­mı­zı kut­lu­yo­ruz. (Rıza EZER)


Bu haber 369 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer