11-10-2017 15:42 GÜNDEM

Bod­rum Açık Su­yüz­me Ya­rış­la­rı­na Datça Dam­ga­sı

Muğla Va­li­li­ği'nin hi­ma­ye­sin­de, Tür­ki­ye Yüzme Fe­de­ras­yo­nu ve Muğla Genç­lik Hiz­met­le­ri ve Spor İl Mü­dür­lü­ğü ile iş­bir­li­ği ve ko­or­di­nas­yon içe­ri­sin­de ger­çek­leş­ti­ri­len Ulus­la­ra­ra­sı Arena Aqu­amas­ters Yüzme Şam­pi­yo­na­la­rı'nı 6-8 Ekim 2017 ta­rih­le­rin­de 6.sı ya­pıl­dı

Bod­rum Açık Su­yüz­me Ya­rış­la­rı­na Datça Dam­ga­sı

Ulus­la­ra­ra­sı Arena Aqu­amas­ters Yüzme Şam­pi­yo­na­sı'na, Muğla İli­mi­zin bir­bi­rin­den de­ğer­li il­çe­le­rin­den Bod­rum ilk kez ev sa­hip­li­ği yaptı.

8 Ekim de ya­pı­lan açık su ya­rış­la­rı­na Dat­ça­lı yü­zü­cü­ler damga vur­du­lar. 

Gök­han Sağır 1500 met­re­de bi­rin­ci­lik,Ayşe Dovan 3000 met­re­de üçün­cü­lük ve Ne­ca­ti Sağır 6000 met­re­de bi­rin­ci­lik ka­zan­dı.Datça Haber ola­rak spor­cu­la­rı­mı­zı kut­lu­yo­ruz. (Rıza EZER)


Bu haber 23 defa okunmuştur.

reklam
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
reklam
reklam
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
reklam
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğerreklam