21-12-2017 17:23 GÜNDEM

DATÇA - MARMARİS KARAYOLUNDA ÇÖP REZALETİ

Mar­maris' ,Ar­mu­ta­lan Ma­hal­le­si ve Datça ka­ra­yo­lun­da orman yol­la­rın­da­ki geri dö­nü­şüm ve çöp ku­tu­la­rı, kim­li­ği be­lir­siz ki­şi­ler ta­ra­fın­dan par­ça­lanarak, içi bo­şal­tıl­dı.

DATÇA - MARMARİS KARAYOLUNDA ÇÖP REZALETİ

Mar­ma­ris'te her yıl tu­rizm se­zo­nu so­nun­da du­yar­sız kişi ve ki­şi­ler ta­ra­fın­dan ger­çek­leş­ti­ri­len doğa kat­li­amı bu yıl da devam etti. Dat­ça- Mar­ma­ris ka­ra­yo­lu ve Ar­mu­ta­lan Ma­hal­le­si'ndeki orman yol­la­rı moloz çöp­lü­ğü­ne döndü.
 Ka­ra­yo­lu ke­na­rı­na ve orman iç­le­ri­ne kim­li­ği be­lir­siz ki­şi­ler ta­ra­fın­dan in­şa­at mo­loz­la­rı ve ev eş­ya­la­rı ko­nu­lur­ken, geri dö­nü­şüm ku­tu­la­rı da par­ça­lan­dı, içi bo­şal­tıl­dı. Seyir Te­pe­si Mev­kii'nde man­za­ra sey­ret­me­ye gelen va­tan­daş­lar ya­şa­nan doğa kat­li­amı­nı ihbar etti. Mar­ma­ris Be­le­di­ye­si Te­miz­lik İşleri ekip­le­ri, 8 ki­lo­met­re uzun­lu­ğun­da­ki ka­ra­yo­lu­nu ve or­man­lık alan­lar­da­ki çöp­le­ri te­miz­le­di. Altı saat süren te­miz­lik so­nun­da 18 trak­tör rö­mor­ku in­şa­at mo­lo­zu, ev eş­ya­la­rı ve çe­şit­li çöp­ler top­la­na­rak katı atık te­si­si­ne gön­de­ril­di.

Mar­ma­ris Te­miz­lik İşleri Mü­dü­rü Barış Ünlü, yaptığı açıklamasında ''ka­ra­yol­la­rı ke­nar­la­rı ve orman işç­ile­rin­den be­le­di­ye ekip­le­ri­nin so­rum­lu ol­ma­dı­ğı­nı be­lir­te­rek, "Ancak bu kir­li­li­ği gö­rün­ce vic­da­nen mü­da­ha­le edi­yo­ruz. Her tu­rizm se­zo­nu so­nun­da bu doğa kat­li­amı ile karşı kar­şı­ya ka­lı­yo­ruz.

 Ev­le­rin­den ve iş­let­me­le­rin­den çıkan mo­loz­la­rı gece vakti kim­se­ye gö­rün­me­den or­man­lık alan­lar ile ka­ra­yol­la­rı ke­nar­la­rı­na atı­yor­lar. Çöp­le­ri­ni katı atık te­si­si­ne gö­tür­dük­le­rin­de kam­yon başı 50 lira ücret alı­nı­yor. Bu pa­ra­yı ver­me­mek için do­ğa­yı kir­le­ti­yor­lar" dedi.


Bu haber 520 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer