08-10-2018 18:52 GÜNDEM

DATÇA NE­ŞE­Lİ PA­Tİ­LER, PATİLİ DOSTLARI İÇİN DANS ETTİ

Sebiha ARSLAN : Datça ,Ne­şe­li Pa­ti­ler Dans Grubu' Dünya Hay­van­la­rı Ko­ru­ma Haf­ta­sı ” nda far­kın­da­lık ya­ra­tıl­mak için 4.cü dans gös­te­ri­si­ni ger­çek­leş­tir­di.

DATÇA  NE­ŞE­Lİ  PA­Tİ­LER, PATİLİ  DOSTLARI İÇİN  DANS ETTİ


7 Ekim Pazar günü Cum­hu­ri­yet Mey­da­nı'nda saat 17:00 da ''Haydi Datça  Patilerimiz İçin  Dansa ''  sloganıyla toplanan dans gurubu, yoğun bir izleyici kitlesiyle yaklaşık 1 saat dans etti.Eğlenceli dakikaların yaşandığı dans gösterisinde vatandaşlarda alkışlarla eşlik etti tempo tuttu.
Ne­şe­li Pa­ti­ler Dans Grubu Ku­ru­cu­su Şule Sen­cer Tö­re­ci grup­la­rıy­la il­gi­li şu bilgileri verdi ''Dans ekibi ola­rak 2017' nin Mayıs ayın­da ku­rul­du gu­ru­bu­muz. Ama­cı­m­ız sokak hay­van­la­rı­na yi­yecek ve ve­te­ri­ner hiz­met­le­ri ver­mek­ti. Önce bir avuç ma­may­la baş­la­dık. Sonra iş bü­yü­dü ki­lo­luk ma­ma­lar alıp her­kes kendi sem­tin­de­ki hay­van­la­ra ver­me­ye baş­la­dı. Daha sonra hay­van­lar­da, özel­lik­le ke­di­ler­de kı­sır­laş­tır­ma hiz­met­le­ri­ne baş­la­dık. Ya da ra­hat­sız hay­van­la­rı ve­te­ri­ner­le­re gö­tür­dük. Daha ne ya­pa­rız der­ken Üni­ver­si­te de oku­yan bir ço­cu­ğu­mu­za da iki  yıl­dır eği­ti­mi­ne burs des­te­ği ve­ri­yo­ruz. Bu­gün­kü et­kin­li­ği­mi­zi 4. cü kez ya­pı­yo­ruz .Çok güzel bir et­kin­lik ol­du­ğu­na ina­nı­yo­rum.Hem dans edi­yo­ruz hem eğ­le­ni­yo­ruz.Biz dans et­tik­çe hay­van­lar do­yu­yor bir çocuk okuyor her­ke­se tav­si­ye ede­rim dedi.


Bu haber 821 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer