11-07-2018 15:47 GÜNDEM

DATÇA ALTIN BADEM ÖDÜLLERİ İÇİN OYLAMALAR BAŞLADI

Sebiha ARSLAN : Say­gın Medya sahibi Say­gın Kurt ta­ra­fın­dan bu yıl ikin­ci­si düzenlenecek olup, 6 Eylül Per­şem­be ak­şa­mı Datça Amfi Ti­yat­ro'da ger­çek­le­şecek olan “Datça Altın Badem Ödül­le­ri” için oy­la­ma­lar baş­la­dı.

DATÇA ALTIN BADEM ÖDÜLLERİ İÇİN OYLAMALAR BAŞLADI

 

İş, sanat, spor, müzik ve ma­ga­zin dün­ya­sı­nın bir­bi­rin­den önem­li isim­le­ri­nin ya­rış­tı­ğı oy­la­ma­la­rın nefes kes­me­si bek­le­ni­yor.
Datça Altın Badem Ödül­le­ri için oluş­tu­ru­lan ko­mi­te, top­lan­tı­sı­nı Bal­ta­li­ma­nı Por­ta­xe'te Lütfü Sap­maz'ın ev sa­hip­li­ğin­de geçtiğimiz aylarda,  ger­çek­leş­tir­miş­ti.

Başta ko­mi­te baş­ka­nı Say­gın Kurt olmak üzere, Saba Tümer, Aşkım Ka­pış­mak, Seç­kin Pi­ri­ler, Vahe Kı­lı­çars­lan Şeb­nem Sc­he­afer,  Yazar Murat Tavlı ve Kah­ra­man Ta­ze­oğ­lu'dan iş adamı Lütfü Sap­maz, Ga­ze­te­ci Oktay İnci, Oyun­cu Özlem Aydın dan olu­şan ko­mi­te, kılı kırk yaran bir ti­tiz­lik­le ça­lış­mış ve aday­la­rı be­lir­le­miş­ti.
Ağus­tos'un ilk haf­ta­sı­na kadar sü­recek oy­la­ma­lar son­ra­sı ka­za­nan isim­ler Datça'da mi­sa­fir edi­lecek ve 6 Eylül Per­şem­be ak­şa­mı, Datça Amfi Ti­yat­ro'da ger­çek­le­şecek ödül tö­re­nin­de, ödül­le­ri­ni bir­bi­rin­den önem­li isim­le­rin elin­den ala­cak.

Datça'nın ta­nı­tı­mı­na büyük katkı sağ­la­yan Altın Badem Ödül­le­ri­nin önü­müz­de­ki yıl­lar­da ulus­la­ra­ra­sı dü­zey­de ger­çek­leş­ti­ri­le­ce­ği ve dün­ya­ca ünlü isim­le­rin Datça'da ağır­la­na­ca­ğı, gelen bil­gi­ler ara­sın­da. Bu yıl, onur ödül­le­ri da­ğı­tı­lır­ken duygu yüklü an­la­rın ya­şa­na­ca­ğı ko­nu­su­na, özel­lik­le dik­kat çe­ki­li­yor.
Oy­la­ma­lar için; http://?www.?al­tin­ba­de­mo­dul­le­ri.?com


Bu haber 779 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer