05-07-2018 16:47 GÜNDEM

DATÇA AL­TI­NOR­DU FUT­BOL OKULU 16 ELİT SPOR­CU­SU İLE ÖDEMİŞ’DE BOY GÖS­TER­Dİ

Rıza EZER : Ül­ke­nin en büyük fut­bol or­ga­ni­zas­yo­nu olan Al­tı­nor­du FK'nın dü­zen­le­di­ği Öde­miş Cup 2008 Fut­bol Okul­la­rı Tur­nu­va­sı şen­lik ha­va­sın­da geçti. 2008 do­ğum­lu ço­cuk­la­rın ka­tıl­dı­ğı tur­nu­va­da Datça Al­tı­nor­du Fut­bol Okulu 2008-2009 do­ğum­lu 16 Elit spor­cu­su ile boy gös­ter­di

DATÇA AL­TI­NOR­DU FUT­BOL OKULU 16 ELİT SPOR­CU­SU İLE ÖDEMİŞ’DE  BOY GÖS­TER­Dİ


Datça,Or­ta­ca,Bay­rak­lı,Kiraz,Aydın ve Öde­miş, Al­tı­nor­du Fut­bol Okul­la­rı­nın ka­tıl­dı­ğı tur­nu­va­da 36 Maç ya­pı­lır­ken mi­nik­ler 108 gol se­vin­ci ya­şa­dı.Turnuva­nın 10 golü ise Datça Al­tı­nor­du Fut­bol Oku­lu­n­dan geldi.?Lig usulü ya­pı­lan tur­nu­va­da 7 maçta 3 be­ra­ber­lik,1 mağ­lu­bi­yet ve 2 ga­li­bi­yet­le tur­nu­va­yı 4.sı­ra­da ta­mam­la­dı­lar. ?Datça Al­tı­nor­du Fut­bol Okul­lar Ant­re­nö­rü Güneş Can Gör­gü­lü ; 1.?se­ne­mi­zi yeni dol­dur­ma­mı­za rağ­men ço­cuk­la­rı­mız kısa za­man­da ina­nıl­maz bir ivme ka­zan­dı­lar ve ken­di­le­ri­ni her geçen gün daha da ge­liş­ti­ri­yor­lar.
Kısa zaman da  Datça is­mi­ni du­yur­ma­ya baş­la­dı­lar bile.?
Tur­nu­va­ya ka­tı­lan diğer Fut­bol okul­la­rı en az 5 se­ne­dir eği­tim ver­me­si­ne rağ­men Datça Al­tı­nor­du' daki ço­cuk­la­rı­mız kısa za­man­da Al­tı­nor­du Sco­ut­la­rı ve gö­zet­men­le­ri ta­ra­fın­dan mer­cek al­tı­na alın­dı.Önü­müz­de­ki yıl yeni kur­muş ol­du­ğu­muz ku­lü­bü­müz Datça 1923 Genç­lik ve Spor Ku­lü­bü Der­ne­ği adı al­tın­da resmi maç­la­ra ka­tı­la­ca­ğız.Bütün Datça'lı ve spor se­ver­le­ri ço­cuk­la­rı­mız için her türlü des­te­ği­ni bek­li­yo­ruz.?
Datça'da spor na­mı­na çok güzel şey­ler ge­li­şi­yor ve ge­liş­tir­me­ye devam ede­ce­ğiz '' dedi.

 


Bu haber 754 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer