17-01-2020 11:50 GÜNDEM

DATÇA BELEDİYESİ 17 İŞÇİ ALIMI YAPACAK

Sebiha ARSLAN : İŞKUR Kurum dışı KPSS 'siz daimi işçi alımları, kay­na­ğın­dan edin­di­ği­miz bil­gi­ye göre ; Datça Belediyesi İşçi Alım Başvuruları Çarşamba Günü (15.01.2020) itibariyle başladı.Son başvuru 21Ocak Salı mesai bitimine kadar. Bün­ye­si­ne 17 per­so­nel alımı ya­pa­cak olan Be­le­di­ye­nin gö­rüş­me ve mü­la­ka­tı ise 22 Ocak Çarşamba günü saat 11.30 da Be­le­di­ye bi­na­sın­da ya­pılacak.

DATÇA BELEDİYESİ 17 İŞÇİ ALIMI YAPACAK

 

Tür­ki­ye İş Ku­ru­mu (İŞKUR) ara­cı­lı­ğıy­la ilan ya­yım­la­yan Datça Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı ,Datça Be­le­di­ye­si'ne 1  Zi­ra­at Tek­ni­ke­ri, 5 şoför, 7 personel (işci)  1 İnşaat Teknikeri ve 2 İnşaat Mühendisi  16 + 1 bilinmeyen toplam 17  kişi is­tih­dam edi­le­cek­. Alım­la­ra en az lise en fazla li­sans me­zu­nu ol­ma­la­rı is­te­ni­yor. Alıma baş­vu­ra­cak­lar, çe­şit­li ser­ti­fi­ka ve eh­li­yet sa­hip­li ol­ma­sı ge­rek­mek­te­.
Mü­ra­ca­at Ko­şul­la­rı :T.C Va­tan­da­şı olmak, 18 Ya­şı­nı dol­dur­muş olmak. En az İlko­kul me­zu­nu olmak, sa­bı­ka kaydı bu­lun­ma­mak aranan şartlar arasında.
Ba­ş­vu­ru İçin Ge­rek­li Bel­ge­ler ise , Kim­lik fo­to­ko­pi­si, Sa­bı­ka kaydı, Sağ­lık ra­po­ru, İka­met­gah bel­ge­si, 2 Adet Fo­toğ­raf Me­zu­niyet belgesi Nüfus Kayıt ör­ne­ği ve vb. şartlar aranmakta.


Bu haber 1078 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer