08-06-2018 10:45 GÜNDEM

DATÇA BELEDİYESİ HAZİRAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRDİ

Sebiha ARSLAN : Datça Be­le­di­ye Mec­li­si,­ Gürsel Uçar Başkanlığında, 05.06.2018 Salı günü saat 9.30 da Olağan Haziran ayı toplantısını gerçekleştirdi

DATÇA BELEDİYESİ HAZİRAN AYI OLAĞAN  MECLİS TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRDİ

       
Be­le­di­ye Bi­na­sı Mec­lis top­lan­tı sa­lo­nun­da Salı günü  saat 9.30 da  Toplanan meclis üyeleri'nin  Gün­de­min 1.?mad­de­si olan Emlak ve İstim­lak Mü­dür­lü­ğü­nün 30.05.2018 tarih ve 32-33-34 sa­yı­lı “Mül­ki­ye­ti Be­le­di­ye­ye  ait İlçe­miz Sındı Ma­hal­le­si Kar­pı­cak mev­kii 123 ada 3 par­sel­de 319,33 m2 ta­şın­ma­zın, 123 ada 7 par­sel­de 452,99 m2 ta­şın­ma­zın ve 123 ada 2 par­sel­de 252,77 m2 ta­şın­ma­zın va­tan­daş ta­ra­fın­dan satın alma ta­le­bi” hak­kın­da­ki ya­zı­sı­nın mec­li­s ce de­ğer­len­di­ril­me­si ile il­gi­li ko­nu­nun gö­rü­şül­me­si­ne ge­çil­di.
 Datça Belediye meclisince  görüşülüp  alınan kararlar şu şekilde
''İlçe­miz Sındı Ma­hal­le­si Kar­pı­cak Mev­kii 123 ada 3 par­sel­de ka­yıt­lı mül­ki­ye­ti be­le­di­ye­mi­ze ait 319,33 m2 ta­şın­ma­zın, 5393 sa­yı­lı Be­le­di­ye Ka­nu­nu­nun 18. Mad­de­si­nin (e) bendi hü­küm­le­ri çer­çe­ve­sin­de sa­tı­şı ko­nu­su­nun İmar Ko­mis­yo­nu ile Plan ve Bütçe ko­mis­yo­nu­na ha­va­le edil­me­si­ne, ko­mis­yon ra­po­run­dan sonra mec­li­si­miz­ce de­ğer­len­di­ril­me­si­ne oy­bir­li­ği ile karar ve­ril­di.
İlçe­miz Sındı Ma­hal­le­si Kar­pı­cak Mev­kii 123 ada 7 par­sel­de ka­yıt­lı mül­ki­ye­ti be­le­di­ye­mi­ze ait 452,99 m2 ta­şın­ma­zın, 5393 sa­yı­lı Be­le­di­ye Ka­nu­nu­nun 18. Mad­de­si­nin (e) bendi hü­küm­le­ri çer­çe­ve­sin­de sa­tı­şı ko­nu­su­nun İmar ko­mis­yo­nu ile Plan ve Bütçe ko­mis­yo­nu­na ha­va­le edil­me­si­ne, ko­mis­yon ra­po­run­dan sonra mec­li­si­miz­ce de­ğer­len­di­ril­me­si­ne oy­bir­li­ği ile karar ve­ril­di.
İlçe­miz Sındı Ma­hal­le­si Kar­pı­cak Mev­kii 123 ada 2 par­sel­de ka­yıt­lı mül­ki­ye­ti be­le­di­ye­mi­ze ait 252,77 m2 ta­şın­ma­zın, 5393 sa­yı­lı Be­le­di­ye Ka­nu­nu­nun 18. Mad­de­si­nin (e) bendi hü­küm­le­ri çer­çe­ve­sin­de sa­tı­şı ko­nu­su­nun İmar Ko­mis­yo­nu ile Plan ve Bütçe ko­mis­yo­nu­na ha­va­le edil­me­si­ne, ko­mis­yon ra­po­run­dan sonra mec­li­si­miz­ce de­ğer­len­di­ril­me­si­ne oy­bir­li­ği ile karar ve­ril­di.
Gün­de­min 2.?mad­de­si olan Emlak ve İstim­lak Mü­dür­lü­ğü­nün 30.05.2018 tarih ve 35-36-37 sa­yı­lı “Mül­ki­ye­ti Be­le­di­ye­mi­ze ait İlçe­miz Cu­ma­lı Ma­hal­le­si Çeş­me­kö­yi­çi mev­kii 239 ada 3 par­sel­de 365,53 m2 ta­şın­ma­zın, Di­bek­ta­şı mev­kii 297 ada 142 par­sel­de ka­yıt­lı 474,64 m2 ta­şın­ma­zın ve Ka­rın­ca­lı mev­kii 275 ada 21 par­sel­de ka­yıt­lı 531,88 m2 ta­şın­ma­zın va­tan­daş­lar ta­ra­fın­dan satın alma ta­le­bi” hak­kın­da­ki ya­zı­sı­nın mec­li­si­miz­ce de­ğer­len­di­ril­me­si ile il­gi­li ko­nu­nun gö­rü­şül­me­si­ne ge­çil­di.
İlçe­miz Cu­ma­lı Ma­hal­le­si Çeş­me­kö­yi­çi Mev­kii 239 ada 3 par­sel­de ka­yıt­lı mül­ki­ye­ti be­le­di­ye­mi­ze ait 365,53 m2 ta­şın­ma­zın, 5393 sa­yı­lı Be­le­di­ye Ka­nu­nu­nun 18. Mad­de­si­nin (e) bendi hü­küm­le­ri çer­çe­ve­sin­de sa­tı­şı ko­nu­su­nun İmar ko­mis­yo­nu ile Plan ve Bütçe ko­mis­yo­nu­na ha­va­le edil­me­si­ne, ko­mis­yon ra­po­run­dan sonra mec­li­si­miz­ce de­ğer­len­di­ril­me­si­ne oy­bir­li­ği ile karar ve­ril­di.
İlçe­miz Cu­ma­lı Ma­hal­le­si Di­bek­ta­şı Mev­kii 297 ada 142 par­sel­de ka­yıt­lı mül­ki­ye­ti be­le­di­ye­mi­ze ait 474,64 m2 ta­şın­ma­zın, 5393 sa­yı­lı Be­le­di­ye Ka­nu­nu­nun 18. Mad­de­si­nin (e) bendi hü­küm­le­ri çer­çe­ve­sin­de sa­tı­şı ko­nu­su­nun İmar ko­mis­yo­nu ile Plan ve Bütçe ko­mis­yo­nu­na ha­va­le edil­me­si­ne, ko­mis­yon ra­po­run­dan sonra mec­li­si­miz­ce de­ğer­len­di­ril­me­si­ne oy­bir­li­ği ile karar ve­ril­di.

İlçe­miz Cu­ma­lı Ma­hal­le­si Ka­rın­ca­lı Mev­kii 275 ada 21 par­sel­de ka­yıt­lı mül­ki­ye­ti be­le­di­ye­mi­ze ait 531,88 m2 ta­şın­ma­zın, 5393 sa­yı­lı Be­le­di­ye Ka­nu­nu­nun 18. Mad­de­si­nin (e) bendi hü­küm­le­ri çer­çe­ve­sin­de sa­tı­şı ko­nu­su­nun İmar ko­mis­yo­nu ile Plan ve Bütçe ko­mis­yo­nu­na ha­va­le edil­me­si­ne, ko­mis­yon ra­po­run­dan sonra mec­li­si­miz­ce de­ğer­len­di­ril­me­si­ne oy­bir­li­ği ile karar ve­ril­di.
Bir son­ra­ki mec­lis top­lan­tı­sı­nın 03.07.2018 Salı günü saat 09:30 da ya­pıl­ma­sı­na oy­bir­li­ği ile karar ve­ril­di.


Bu haber 462 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer