21-10-2019 16:32 GÜNDEM

DATÇA BELEDİYESİNDEN ,CUM­HU­Rİ­YET BAY­RA­MI­NA ÖZEL NİGÜN KI­ZIL­CI KONSERİ

Rıza EZER : Datça Be­le­di­ye­si 29 Ekim Cum­hu­ri­yet Bay­ra­mı'nın 96.yıl dönümü do­la­yı­sı ile kon­ser dü­zen­liyor.

DATÇA BELEDİYESİNDEN ,CUM­HU­Rİ­YET BAY­RA­MI­NA ÖZEL NİGÜN KI­ZIL­CI KONSERİ

 

Datça Belediyesi tarafından  Cumhuriyet Bayramına özel ,İlçemiz Cumhuriyet Meydanında Nilgün Kızılcı ve Orkestrasının  konseri düzenlenecek.Geleneksel Cumhuriyet Bayramı konseri 29 Ekim Salı  günü saat 20:30 da Muhtemel  Fener Alayı sonrası  başlayacak.
1975 İzmir  do­ğum­lu olan sa­nat­cı Nigün Kı­zıl­cı aslen Sivas'lıdır.Lise eği­ti­mi sı­ra­sın­da Mil­li­yet Ga­ze­te­si­nin açmış ol­du­ğu Türk Halk Mü­zi­ği Ses Ya­rış­ma­sın­da Tür­ki­ye Bi­rin­ci­si oldu. Cum­hu­ri­yet Üni­ver­si­te­si Maden Mü­hen­dis­li­ği bö­lü­mün­den mezun oldu.
Kül­tür ve Tu­rizm Ba­kan­lı­ğı Dev­let Türk Halk Mü­zi­ği Ko­ro­su ses sa­nat­çı­sı ola­rak pro­fes­yo­nel müzik ha­ya­tı­na atıl­dı.
TV için “Sı­la­ya Tür­kü­ler” adlı bir müzik prog­ra­mı ha­zır­la­dı. Yurt içi ve yurt dı­şın­da bir­çok kon­ser verdi, fes­ti­val ve et­kin­lik­le­re ka­tıl­dı.2010 yı­lın­da 7 den 70 e yedi renk adlı bir albüm çı­kar­dı.
TRT Müzik ek­ran­la­rın­da yer alan Fı­sıl­tı­lar isim­li prog­ra­mın 3 sezon bo­yun­ca su­nu­cu­lu­ğu­nu yapan Nil­gün Kı­zıl­cı halen Kül­tür ve Tu­rizm Ba­kan­lı­ğı An­ka­ra Dev­let Türk Halk Mü­zi­ği Ko­ro­sun­da görev yap­mak­ta­dır.


Bu haber 606 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer