10-10-2019 17:59 GÜNDEM

Datça Briç Ku­lü­bü­nün Dü­zen­le­di­ği 22.?GELENEK­SEL BRİÇ FESTİVALİ SONA ERDİ

Orhan KESKİNSOY : *Fes­ti­va­le 156 spor­cu ka­tıl­dı. *Üç gün süren fes­ti­va­le Datça'dan da 43 spor­cu ka­tıl­dı. *5 Ekim 2019 Cu­mar­te­si ya­pı­lan İkili tur­nu­va­lar­la fes­ti­val sona erdi.

Datça Briç Ku­lü­bü­nün Dü­zen­le­di­ği 22.?GELENEK­SEL BRİÇ FESTİVALİ SONA ERDİ

 


Datça'da ge­le­nek­sel hale gelen Briç fes­ti­val­le­ri­nin 22. cisi 3-4-5 Ekim 2019 ta­rih­le­rin­de ya­pıl­dı.
Ka­tı­lım ol­duk­ça faz­lay­dı.
İlk günün ka­tı­lım­cı sa­yı­sı (03.10.2019) 108 ki­şiy­di.
Hoş gel­din tur­nu­va­sı adı ve­ri­len bu tur­nu­va­da;
KU­ZEY-GÜ­NEY yö­nün­de otu­ran
Bi­rin­ci gelen ikili…………………Ayşe Gamze Uğur­man-Bi­rol Us
İkinci gelen ikili…………………..?Ayşe Gül Acar-Nur­ten Kü­çük­köy­lü
Üçün­cü gelen ikili……………….Hasan Ay­dın-Emin Ko­pa­ra­noğ­lu,
DO­ĞU-BA­TI YÖ­NÜN­DE OTU­RAN;
Bi­rin­ci gelen çift…………………Rasih Arı­kan-Ünal Ba­tı­han(Datça Briç Klübü Üye­si­dir)
İkinci gelen çift…………………..?Kemal Uç­kan-Ali Rıza Yıl­maz(Datça Briç Klübü)
Üçün­cü gelen çift……………….Arda Ka­ba­ca-Hüs­nü Kural(Datça Briç Klübü üyesi)
Bu tur­nu­va­ya 43 Dat­ça­lı spor­cu ka­tıl­mış­tır.
İkinci gün(04.10.2019) Swis ta­kım­lar tur­nu­va­sın­da
1.?Yeşim Ta­kı­mı : Yıl­dı­rım Ka­çar-Mus­ta­fa Lütfi Kay­nak­çı-Meh­met Tüy­süz-Ünal Tüy­süz
2-Nar Ta­kı­mı: Ilgaz Çift­çi-Ar­da Ka­ba­ca-Öz­ge Uzun-Sab­ri Efe Çekiç
3-Ya­lı­ka­vak Tk: Ber­rin Saç­lı-Ali Ba­ya­zıt Tü­nay-Ja­c­qu­eli­ne Clo­ugh-Ian Clo­ugh
26 Ta­kı­mın ka­tıl­dı­ğı bu tur­nu­va­ya 35 Dat­ça­lı spor­cu ka­tıl­mış­tır.
Asıl tur­nu­va de­ni­len üçün­cü gün ya­rış­ma­la­rın­da alı­nan so­nuç­lar şöyle:

İKİLİ TUR­NU­VA 1.?SEANS (0510.2019)
Bu tur­nu­va­ya 78 çift,156 spor­cu ka­tıl­mış­tır
1. Dev­rim ya­rar-İsmet Yarar(Datça Briç Klübü)
2. Gör­kem Kay­tan-Nev­zat Ay­doğ­du
3. Nihat Ay­bar-Sa­det­tin Yük­sel(Datça Kni­dos Briç Klübü)

İKİLİ TUR­NU­VA 2.?SEANS
Bu tur­nu­va­ya 154 spor­cu ka­tıl­mış­tır
1.?Nihat Ay­bar-Sa­det­tin Yük­sel(Datça Kni­dos Briç Klübü)
2.?Zeynep Belis Ata­lay(Datça Briç Klübü)-Emre Ya­nık­kı­ran
3.?Ercan Ba­rut-Er­han Ev­ci­men
Ol­muş­lar­dır.
Tüm ka­tı­lım­cı­la­ra ve fes­ti­va­li or­ga­ni­ze eden Datça Briç,Sat­ranç ve Tenis Klü­bü­ne ba­şa­rı­lar di­le­riz.


Bu haber 660 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer