20-05-2019 19:25 GÜNDEM

DATÇA' DA 19 MAYIS'IN 100'ÜNCÜ YIL COŞ­KU­SU

Sebiha ARSLAN : Datça 'da dü­zen­le­nen 100'üncü yıl fener ala­yı­na, bin­ler­ce kişi ka­tıl­dı. Türk Bay­rak­la­rı ,Ata­türk Pos­te­ri ve me­şa­le­ler­le yü­rü­yen ka­la­ba­lık '' Ne Mutlu Tür­küm Di­ye­ne'' , ''Mus­ta­fa Ke­ma­lin As­ker­le­ri­yiz'','' İzin­de­yiz'' ve vb. slo­gan­lar ata­rak , 19 Mayıs coş­ku­su­nu doya doya ya­şa­dı.

DATÇA' DA  19 MAYIS'IN 100'ÜNCÜ YIL COŞ­KU­SU

 

Ulu Önder Mus­ta­fa Kemal Ata­türk'ün Sam­sun'a ayak bas­ma­sı ile baş­la­yan milli mü­ca­de­le­nin 100 'üncü yılı,Datça da 'da büyük bir coş­kuy­la kut­lan­dı. Datça Kay­ma­kam­lı­ğı ,İlçe Genç­lik Mü­dür­lü ve İlçe Milli Eği­tim Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen fener ala­yı­na bin­ler­ce kişi ka­tıl­dı. Kut­la­ma­lar, şam­pi­yon­luk se­vin­ci ya­şa­yan Ga­la­ta­sa­ray­lı­lar' ın coş­ku­suy­la daha da renk­len­di.19 Mayıs fener alayı, saat 21.00'da Şen­ka­ya Kav­şa­ğın­dan baş­la­dı. Şehit Ersoy Yo­rul­maz Mes­le­ki ve Tek­nik Ana­do­lu Li­se­si Bando ta­kı­mı öğ­ren­ci­le­ri­ne, İlçe Genç­lik ve Spor Mü­dü­rü Reşit Sinan, İlçe Milli Eği­tim Mü­dü­rü Fer­man Ak­bu­lut,İlçe Jan­dar­ma Ko­mu­ta­nı Nec­met­tin Er­do­ğan , Be­le­di­ye Baş­kan Yar­dım­cı­sı İnci Bil­gin ,Genç­ler, Öğ­ren­ci­ler, Sivil Top­lum Ku­ru­luş­la­rı ve Va­tan­daş­lar eşlik etti. Coş­ku­lu yü­rü­yü­şe Ata­türk Cad­de­si üze­rin­de bu­lu­nan iş­let­me­ler de  alkışlarla  des­tek verdi.
 
Fener alayı, Cum­hu­ri­yet Mey­da­nın­da sona erdi.?Mey­da­na top­la­nan ka­la­ba­lık ku­ru­lan mini müzik sis­te­min­de ''İzmir Marşı ve Onun­cu Yıl Mar­şı­nı söy­le­di.'' Ne Mutlu Tür­küm Di­ye­ne'' , ''Mus­ta­fa Ke­ma­lin As­ker­le­ri­yiz'','' İzin­de­yiz'' Tür­ki­ye La­yık­tır layık ka­la­cak '' ve vb slo­gan­lar atı­la­rak,erik dalı mü­zi­ği­nin oy­nan­ma­sıy­la fener alayı et­kin­li­ği son buldu.


Bu haber 877 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer