15-10-2018 19:00 GÜNDEM

DATÇA 'DA ALA­CAK VE­RECEK KAV­GA­SI KANLI BİTTİ; 1 ÖLÜ

Sebiha ARSLAN : Datça Yazı Ma­hal­le­sin­de bir dü­ğün­de ,ala­cak ve­recek me­se­le­si yü­zün­den çıktığı iddia edilen kav­ga­da, Meh­met Ayay­dın isim­li şahıs al­dı­ğı bıçak dar­be­si so­nu­cu ha­ya­tı­nı kay­bet­ti.

DATÇA 'DA ALA­CAK VE­RECEK KAV­GA­SI KANLI BİTTİ; 1 ÖLÜ

Olay Cumartesiyi Pazara bağlayan gece  saat 01.30  sıralarında  Yaka Mahallesinde bir düğünde meydana geldi
Edi­ni­len bil­gi­ye göre, Datça Pa­la­mut­bü­kü Ma­hal­le­sin­de büfe iş­let­me­ci­li­ği yapan Meh­met Ayay­dın iş­ye­ri­ni Ali İ.O. ya ki­ra­la­dı.İddiaya göre  ,bir süre bü­fe­yi iş­le­ten Ali İ.O. an­laş­tık­la­rı üc­re­ti Meh­met Ayay­dın' a öde­ye­me­di. Yazı Ma­hal­le­sin­de bir dü­ğün­de kar­şı­la­şan şa­hıs­lar iddiaya göre öden­me­yen kira be­de­li ne­de­niy­le tek­rar tar­tış­ma­ya baş­la­dı. Tar­tış­ma­nın kav­ga­ya dö­nüş­me­siy­le Ali İ.O. ya­nın­da ta­şı­dı­ğı bı­ça­ğı Meh­met Ayay­dın' ın sol ba­ca­ğı kasık böl­ge­sin­den  sap­la­dı. Ya­ra­la­nan Meh­met Ayay­dın am­bu­lans­la Datça Dev­let Has­ta­ne­si­ne kal­dı­rıl­dı. Bu­ra­da ya­pı­lan mü­da­ha­le­ ile  dikiş atı­lan Ayay­dın al­ko­lün­de et­ki­siy­le di­kiş­le­ri pat­la­ya­rak ba­ca­ğı tek­rar ka­na­ma baş­la­dı.Mar­ma­ris Dev­let Has­ta­ne­si'ne sevk edil­di. Orada ya­pı­lan tüm mü­da­ha­le­le­re rağ­men kur­ta­rı­la­ma­ya­rak ha­ya­tı­nı kay­bet­ti.Olay ye­rin­den kaçan Ali İ.O. Datça Jan­dar­ma ekip­le­ri ta­ra­fın­dan ya­pı­lan ope­ras­yon­la ya­ka­la­na­rak gö­zal­tı­na alın­dı. Datça Cum­hu­ri­yet Sav­cı­lı­ğı olay­la il­gi­li so­ruş­tur­ma başlattı.


Bu haber 1414 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer