03-07-2020 11:21 GÜNDEM

DATÇA' DA DE­NİZ­Cİ­LİK VE KA­BO­TAJ BAY­RA­MI'NA BURUK KUT­LA­MA

Sebiha ARSLAN : De­niz­ci­lik ve Ka­bo­taj Bay­ra­mı do­la­yı­sıy­la Cum­hu­ri­yet Mey­da­nı'nda dü­zen­le­nen tö­ren­de, Ata­türk Anıtı'na çe­lenk su­nul­du, Saygı du­ru­şun­da bu­lu­nul­du ve İstik­lal Marşı okun­du.

DATÇA' DA DE­NİZ­Cİ­LİK VE KA­BO­TAJ BAY­RA­MI'NA BURUK KUT­LA­MA

Datça' da her yıl ge­le­nek­sel de­niz­ci­lik ya­rış­ma­la­rıy­la şen­lik ha­va­sın­da kut­la­nan 1Temmuz De­niz­ci­lik ve Ka­bo­taj Bay­ra­mı, Co­vid-19 ön­lem­le­ri ne­de­niy­le bu yıl buruk kut­lan­dı. Ka­bo­taj'ın 94. yı­lın­da ya­rış­ma­lar, kut­la­ma prog­ra­mı dı­şın­da bı­ra­kıl­dı.
De­niz­ci­lik ve Ka­bo­taj Bay­ra­mı ne­de­niy­le Cum­hu­ri­yet Mey­da­nı'ndaki Ata­türk Anıtı'nda ya­pı­lan tö­re­ne Datça Liman Baş­ka­nı
Gök­han Çağ­la­yan,Datça De­niz­ci­ler Der­ne­ği Baş­ka­nı Hü­se­yin Gör­gü­lü ,ba­lık­çı ve gezi tek­ne­le­ri yö­ne­ti­ci­le­ri ile va­tan­daş­lar ka­tıl­dı.
Ata­türk Anıtı'na Datça  Liman Baş­kan­lı­ğı çe­len­gi­nin su­nu­mu­nun ar­dın­dan saygı du­ru­şun­da bu­lu­nul­du. İstik­lal Marşı okun­du
Her yıl 1 Tem­muz'da Datça Li­ma­nı'nda ya­pı­lan ve bin­ler­ce ki­şi­nin iz­le­di­ği; yüzme, su topu, de­niz­den tabak çı­kar­ma, yağlı ka­zık­tan bay­rak alma gibi ge­le­nek­sel de­niz­ci­lik ya­rış­ma­la­rı ise bu y


Bu haber 4614 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer