18-10-2019 13:31 GÜNDEM

DATÇA 'DA EŞ ZA­MAN­LI 'TÜRKİYE GÜVEN HUZUR' UY­GU­LA­MA­SI YA­PIL­DI

Sebiha ARSLAN : Em­ni­yet Genel Mü­dür­lü­ğü 81 İlde eş za­man­lı okul çev­re­le­ri, ser­vis araç­la­rı ve genel tra­fik de­ne­ti­mi uy­gu­la­ma­sı ger­çek­leş­tir­di.Datça'da ya­pı­lan de­ne­tim­ler­de ise 4250 TL Tra­fik Ce­za­sı ke­si­lir­ken ara­nan 1 şa­hıs­ta ya­ka­lan­dı.

DATÇA 'DA EŞ ZA­MAN­LI 'TÜRKİYE GÜVEN HUZUR' UY­GU­LA­MA­SI YA­PIL­DI

 

Uy­gu­la­ma, okul ser­vis araç­la­rı­na yö­ne­lik özel de­ne­tim, İlko­kul, Or­ta­okul ve Lise ön­le­rin­de ve çev­re­le­rin­de­ki elekt­ro­nik oyun sa­lon­la­rı, in­ter­net kafe ile umuma açık yer­ler­de, kah­ve­ha­ne­ler, met­ruk bi­na­lar ve park-bah­çe­ler­de, va­tan­daş­la­rın yoğun ola­rak bu­lun­du­ğu mey­dan­lar­da ve met­ruk bi­na­lar­da ger­çek­leş­ti.Ya­pı­lan uy­gu­la­ma­lar­da 4250 TL tra­fik para ce­za­sı  kesilirken bir iş­let­me­ye idari işlem uy­gu­lan­dı. Top­lam 61 şah­sın Genel Bilgi Taraması (GBT ) ya­pıl­dı.1 Ara­nan şahıs ve Bir yok­la­ma ka­ça­ğı şahıs ya­ka­la­na­rak ge­rek­li iş­lem­leri yapıldı.


Bu haber 574 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer