11-10-2018 17:06 GÜNDEM

DATÇA 'DA YA­ŞA­YAN SA­NAT­CI­LAR­DAN” DO­ĞA­YA SAYGI ” KARMA SERGİSİ

Rıza EZER : Datça Yaka ma­hal­le­sin­de bu­lu­nan , Ulus­la­ra­ra­sı Kni­dos Kül­tür Sanat Aka­de­mi­si'nde (UKKSA) Dat­ça­lı sa­nat­çı­la­ra ait 55 ese­rin yer al­dı­ğı ''Do­ğa­ya Saygı'' ko­nu­lu karma ser­gi­si açıl­dı.

DATÇA 'DA YA­ŞA­YAN SA­NAT­CI­LAR­DAN” DO­ĞA­YA SAYGI ” KARMA SERGİSİ


6-25 Eylül ta­rih­le­ri ara­sın­da ser­gi­le­nen ,karma ser­gi­sin­de 21 sa­nat­çı­nın resim, min­ya­tür, se­ra­mik ve fo­toğ­raf­lar­dan olu­şan 55 eseri yer al­mak­ta.6 Ekim saat 18:00'da açı­lış kok­tey­li ger­çek­le­şen ser­gi­nin açı­lış tö­re­ni­ne ka­la­ba­lık bir da­vet­li top­lu­lu­ğu ka­tıl­dı. UKKSA Ku­ru­cu­su ve yö­ne­ti­ci­si Nev­zat Metin yap­tı­ğı açık­la­ma­sın­da ''Ser­gi­miz 8. Kni­dos'un Sır'ı Sanat Fes­ti­va­li kap­sa­mın­da açıl­dı. Aka­de­mi­miz her yıl yerli ve ya­ban­cı 300'e yakın sa­nat­çı­ya ev sa­hip­li­ği yap­mak­ta ,UKKSA bu an­lam­da İlçe­mi­zin sanat mer­ke­zi ko­nu­mu­na geldi. Aka­de­mi­yi her yıl 50 bine yakın sa­nat­se­ver zi­ya­ret edi­yor. Tür­ki­ye'nin sanat viz­yo­nu olan UKKSA, sa­na­tı ve sa­nat­çı­yı zir­ve­le­re ta­şı­ma­ya devam edecek" dedi.
UKKSA' da 25 Ekim'e kadar açık ka­la­cak ser­gi­de eser­le­ri yer alan

Datça'da ya­şa­yan sa­nat­çı­lar şöyle:
Mu­zaf­fer Özgen ,Yunus An, Oğuz Tığlı, Ümit Can Gören ,Meh­met Ün­sa­lan, Gaye Özen, Aysel Gül, Fe­ri­dun Uğur, Ya­se­min Özen Gök, Şeb­nem Çay­lan, Berna Kı­lı­çoğ­lu ,Melek Şule Kan­türk, Şem­si­nur Alhas, Nur­ten Sö­ze­ri, , Serap Ri­edel, Mine Soral, Burcu Şahin, Sema Bo­ya­cı, İdil Berf, Engin Er­ka­ya ve Tamer Er­tu­na,


Bu haber 1300 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer