10-10-2019 18:10 GÜNDEM

DATÇA 'DA YAŞAYAN TÜRKOĞLU , TÜRK MÜZİĞİNİ ROMANYA'DA TANITTI

Rıza EZER : Datça'da ya­şa­yan sa­nat­çı Yıl­maz Tür­koğ­lu Ro­man­ya'da dü­zen­le­nen fes­ti­val­de ses­len­dir­di­ği iki parça ile Türk mü­zi­ği­ni ta­nıt­tı.

DATÇA 'DA YAŞAYAN TÜRKOĞLU , TÜRK MÜZİĞİNİ ROMANYA'DA TANITTI

 

Datça Mu­si­ki Der­ne­ği ile Datça Müzik Se­ven­ler Der­ne­ğin­de Der­nek Baş­kan­lı­ğı ve Koro Şefi ola­rak görev yapan, sa­nat­çı Yıl­maz Tür­koğ­lu, Ro­man­ya'nın Yaş (Iaşi) şeh­rin­de ya­pı­lan ulus­la­ra­ra­sı folk­lor ve müzik fes­ti­va­li­ne ka­tıl­dı. Tür­ki­ye'yi tem­si­len ya­pı­lan da­ve­te ka­tı­la­rak bu­ra­da ya­pı­lan müzik ve folk­lor fes­ti­va­lin­de Türk mü­zi­ğin­den iki ha­re­ket­li eser ses­len­di­ren Tür­koğ­lu, fes­ti­va­le ka­tı­lan ko­nuk­lar­dan büyük be­ğe­ni aldı.
Ro­man­ya'da ya­şa­yan İtal­yan azın­lık­lar ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen fes­ti­va­le çe­şit­li ül­ke­ler­den 18 dans ve müzik top­lu­lu­ğu ka­tıl­dı. 2018 yı­lın­da aynı Müzik ve Folk­lor fes­ti­va­li­ne bu yılda (2019) ka­tı­lan Tür­koğ­lu,yaptığı açıklamada şu cümleleri söyledi “2020 yılı içinde de  ya­pı­la­cak olan fes­ti­va­le da­vet­li­yim. Fes­ti­val­de dost­lu­ğun kar­deş­li­ğin barış için­de ülke kül­tür­le­ri­ni ta­nı­ma fır­sa­tı bul­dum. Davet edil­di­ğim sü­re­ce ka­tıl­ma­ya devam ede­ce­ğim. Bu­ra­da ses­len­dir­di­ğim iki parça ile ül­ke­mi­zi yurt dı­şın­da ba­şa­rıy­la tem­sil et­me­nin haklı gu­ru­ru­nu ya­şa­dım” dedi.


Bu haber 524 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer