10-10-2018 14:57 GÜNDEM

DATÇA EL SA­NAT­LA­RI VE HEDİYELİK EŞYA SA­TI­CI­LA­RI DA­YA­NIŞ­MA DER­NEĞİ İLK GENEL KU­RU­LU­NU YAPTI

Sebiha ARSLAN : Datça El Sa­nat­la­rı ve He­di­ye­lik Eşya Sa­tı­cı­la­rı Da­ya­nış­ma Der­ne­ği, ilk genel ku­ru­lu­nu 7 Ekim Pazar günü Özbel mev­kiin­de bulunan Özbel Kafe' de yaptı.

DATÇA EL SA­NAT­LA­RI VE HEDİYELİK EŞYA SA­TI­CI­LA­RI DA­YA­NIŞ­MA DER­NEĞİ İLK GENEL KU­RU­LU­NU YAPTI

 
Datça'yı zi­ya­ret eden yerli ve ya­ban­cı tu­rist­le­rin güzel vakit ge­çir­dik­le­ri ve alış­ ve­riş yap­tık­la­rı, Sevgi Yolunda Güney Ege sa­hil­le­ri­nin en güzel, en dü­zen­li, ka­li­te­li takı ve he­di­ye­lik eşya stant­la­rı sa­hip­le­ri ör­güt­le­ne­rek bir der­nek kurdu.
Ku­ru­lu­şu 18 Ha­zi­ran 2018 de ta­mam­la­nan ve tes­cil edi­len der­nek, yıl­lar­dır yap­tık­la­rı el emeği ürün­le­ri­ni kısa yaz se­zo­nun­da,Sevgi Yolundaki stant­la­rın­da sa­ta­rak hem kendi eko­no­mi­le­ri­ne, hem de  İlçe eko­no­mi­si­ne katkı sağ­la­makta.

Der­ne­ğin Ku­ru­cu Üye­le­ri , Nur­can Bayur, Mus­ta­fa Tan­rı­ku­lu, Fer­hat Şahin, Kazım Bey­sü­len, Do­lu­nay Yıl­maz, İsmail Ümit Kürüz
ve İbra­him Gök­de­mir'in  yaptıkları açıklamalarında şu cümleleri söyledi 
''Yerel ve mer­ke­zi yö­ne­tim­ler nez­din­de hak­la­rı­mızı sa­vu­na­cak ve  tem­sil edecek, bir ör­gü­te ih­ti­yac­ımız vardı. Bu ih­ti­yaç, der­ne­ğimizin
ku­rul­ma­sıyla kar­şı­lan­mış oldu. 7 Ekim 2018 de ilk genel kurul ,yeni yö­ne­tim ve de­ne­tim ku­rul­la­rı se­çi­mi gün­de­mi ile top­lan­dık.Yeni der­nek or­gan­la­rı be­lir­len­di.
Ku­ru­cu Üye­ler Fer­hat Şahin, Kazım Bey­sü­len, ve Ümit İsmail Kürüz ' kendi is­tek­le­ri ile aday ol­ma­dık­la­rı ,yeni yö­ne­tim ve de­ne­tim ku­rul­la­rı aşağıdaki şekildedir'' denildi

Yönetim Ku­ru­lu : Z. Nur­can Bayur ( Baş­kan ), Mus­ta­fa Tan­rı­ku­lu ( Baş­kan Yrd. ), O. Deniz Arı ( Say­man ), Nur Potok ( Sek­re­ter ) ve
İbra­him Gök­de­mir ( Üye ).

Denetim Ku­ru­lu : Do­lu­nay Yıl­maz, Bey­han Şahin, R. Leyla Er­kunt.
Datça Haber Gazetesi olarak yeni kurulan Datça El Sa­nat­la­rı Ve Hediyelik Eşya Sa­tı­cı­la­rı Da­ya­nış­ma Der­neği' ne hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyor başarılarının devamını diliyoruz.


Bu haber 1330 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer