05-01-2018 16:52 GÜNDEM

DATÇA ESNAF SPOR YENİ HO­CA­SI İLE SÖZ­LEŞ­ME İMZA­LA­DI

Datça Esnaf Spor bu sezon işi şansa bı­rak­ma­mak için ça­lış­ma­la­ra erken baş­la­dı. Yak­la­şık 2 aydır haf­ta­'da üç idman ya­pa­rak lig­le­re ha­zır­la­nan Datça Esnaf Spor ,Mus­ta­fa Kara Genel Ko­or­di­na­tör­lü­ğün­de yeni tek­nik di­rek­tö­rü ,Ada­let Duman ile söz­leş­me im­za­la­dı .

DATÇA ESNAF SPOR YENİ HO­CA­SI İLE SÖZ­LEŞ­ME İMZA­LA­DI

Kulüp Baş­ka­nı Atil­la Sezer İmza tö­re­nin­de baş­kan ve­kil­le­rin­den Arif Kır­kan,genel ko­or­di­na­tör Mus­ta­fa kara ve ta­kı­mın yeni tek­nik di­rek­tö­rü Ada­let Duman hazır bu­lun­du.

İmza son­ra­sı takım hak­kın­da açık­la­ma­lar yapan Mus­ta­fa Kara ve Ada­let duman Datça esnaf spor yö­ne­ti­mi­ne ken­di­le­ri­ne duy­duk­la­rı güven için te­şek­kür ede­rek he­def­le­ri­nin ke­sin­lik­le şam­pi­yon­luk ol­du­ğu­nu ve esnaf spo­run takım ola­rak b

Kulüp Baş­ka­nı Atil­la Sezer İmza tö­re­nin­de baş­kan ve­kil­le­rin­den Arif Kır­kan,genel ko­or­di­na­tör Mus­ta­fa kara ve ta­kı­mın yeni tek­nik di­rek­tö­rü Ada­let Duman hazır bu­lun­du.

İmza son­ra­sı takım hak­kın­da açık­la­ma­lar yapan Mus­ta­fa Kara ve Ada­let duman Datça esnaf spor yö­ne­ti­mi­ne ken­di­le­ri­ne duy­duk­la­rı güven için te­şek­kür ede­rek he­def­le­ri­nin ke­sin­lik­le şam­pi­yon­luk ol­du­ğu­nu ve esnaf spo­run takım ola­rak bunu ba­şa­ra­cak güçte ol­du­ğu­nu söy­le­di­ler.

       (Sebiha ARSLAN)

Kulüp Baş­ka­nı Atil­la Sezer İmza tö­re­nin­de baş­kan ve­kil­le­rin­den Arif Kır­kan,genel ko­or­di­na­tör Mus­ta­fa kara ve ta­kı­mın yeni tek­nik di­rek­tö­rü Ada­let Duman hazır bu­lun­du.

İmza son­ra­sı takım hak­kın­da açık­la­ma­lar yapan Mus­ta­fa Kara ve Ada­let duman Datça esnaf spor yö­ne­ti­mi­ne ken­di­le­ri­ne duy­duk­la­rı güven için te­şek­kür ede­rek he­def­le­ri­nin ke­sin­lik­le şam­pi­yon­luk ol­du­ğu­nu ve esnaf spo­run takım ola­rak bunu ba­şa­ra­cak güçte ol­du­ğu­nu söy­le­di­ler.

       (Sebiha ARSLAN)

unu ba­şa­ra­cak güçte ol­du­ğu­nu söy­le­di­ler.

       (Sebiha ARSLAN)


Bu haber 1191 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer