01-04-2019 19:45 GÜNDEM

DATÇA GÜR­SEL BAŞ­KAN­LA YOLA DEVAM DEDİ

Sebiha ARSLAN : Datça ,31 Mart yerel se­çim­ler­de kul­lan­dı­ğı oyla Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­li (CHP) mev­cut Baş­kan Gür­sel Uçar­la yola devam dedi.

DATÇA GÜR­SEL BAŞ­KAN­LA YOLA DEVAM DEDİ

 

Datça Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı­na aday gös­te­ri­len mev­cut Be­le­di­ye Baş­ka­nı Gür­sel Uçar 7.757 oyla Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı­nı ka­zan­dı.
Seçim so­nuç­la­rı­nı ilçe bi­na­sın­da par­ti­li­le­riy­le bir­lik­te takip eden Gür­sel Uçar, seçim za­fe­ri­ni önce ilçe bi­na­sın­da sonra Cum­hu­ri­yet Mey­da­nın­da par­ti­li­le­ri ve Datça halkı ile bir­lik­te kut­la­dı. Gür­sel Uçar mey­dan­da yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da özet­le '' Hep be­ra­ber barış için­de ,huzur için­de ,kar­deş­lik için­de ya­şa­ya­ca­ğız.Çok ça­lı­şa­ca­ğız.He­pi­ni­ze sevgi ve say­gı­la­rı­mı su­nu­yo­rum'' dedi Ko­nuş­ma­nın ar­dın­dan on­lar­ca araç­lı kon­voy Datça turu ya­pa­rak halkı se­lam­la­dı.

İlçe Seçim Ku­ru­lu'nun kesin ol­ma­yanso­nuç­la­rı­na göre ,(Yarın kesin sonuçlar açıklanacaktır.) top­lam seç­men sa­yı­sı 17.656 kişi olur­ken, oy kul­la­nan 14.452 kişi oldu.13.919 ge­çer­li oy, 533 de ge­çer­siz oy ger­çek­leş­ti.
Buna göre CHP Gür­sel Uçar 7757, MHP Fey­zul­lah Gü­la­da 5587, İYİ Parti Le­vent Aslan 393, BBP Rasim Uslu 59, Ba­ğım­sız Ö.Ser­kan İğci 57,Vatan Par­ti­si Ayfer Özars­lan 48, BTP Mus­ta­fa Ba­ha­dır 32,Sa­adet Par­ti­si Ce­lal­can Ha­cı­oğ­lu 29 oy aldı.


Bu haber 549 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer