08-06-2018 17:03 GÜNDEM

DATÇA KAYMAKAMLIĞINDAN ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLERE İFTAR

Sebiha ARSLAN : Dat­ça Kay­ma­kam­lı­ğı Şehit aile­le­ri ve Ga­zi­le­rle , dün (07.06.2018 Perşembe ) geleneksel iftar yemeğinde buluştu

DATÇA KAYMAKAMLIĞINDAN  ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLERE İFTAR

Ra­ma­zan ayı do­la­yı­sıy­la Datça Kay­ma­ka­mı Vehbi Bakır, il­çe­de ya­şa­yan Şehit ve Gazi ya­kın­la­rıy­la il­çe­de görev yapan kamu kurum amir­le­rin­den olu­şan ka­la­ba­lık bir top­lu­lu­ğa  Ka­ra­köy Ma­hal­le­si Yeşim Bar Restorant ta  iftar ye­me­ği verdi. İfta­rın açı­lı­şı İmam ,Hatip Birol Uşak­lı'nın oku­du­ğu Kuran ti­la­ve­tiy­le baş­la­dı. Ya­pı­lan du­alar­la şe­hit­ler anıl­dı, ga­zi­le­re acil şi­fa­lar di­len­di.

İftar sonrası konuşma yapan  Kaymakam Bakır şu cümleleri söyledi, "Şehit ya­kın­la­rı ve ga­zi­le­ri­mi­zin ya­nın­da olmak bizim gö­re­vi­miz­dir. Ha­ya­tı­nı ca­nı­nı, ül­ke­miz için feda etmiş olan şe­hit­le­ri­mi­ze Allah'tan rah­met di­li­yo­rum. Başta Gazi Mus­ta­fa Kemal Ata­türk olmak üzere onun silah ar­ka­daş­la­rı­na, ku­ru­lu­şun­dan bu­gü­ne kadar geçen süre içe­ri­sin­de ül­ke­miz, mil­le­ti­miz ve de­ğer­le­ri­miz için ha­yat­la­rı­nı feda eden bütün şe­hit­le­ri­mi­zi rah­met ve min­net­le yad edi­yo­rum. Ruh­la­rı şad olsun. Ara­mız­da bu­lu­nan ga­zi­le­ri­mi­ze yine şük­ran­la­rı­mı­zı ve min­net­le­ri­mi­zi ifade edi­yo­rum. İyi ki var­lar, iyi ki bu ülke, bu mil­let için sağ­lık­la­rı­nı feda et­ti­ler. İnşal­lah biz­ler de bize düşen gö­re­vi, bun­dan son­ra­ki za­man­da en güzel şe­kil­de ye­ri­ne ge­ti­ri­riz Ra­ma­za­nı­mız  mü­ba­rek olsun” dedi. Mu­ha­rip Ga­zi­ler Der­ne­ği Datça Tem­sil­ci­si Fer­hat Ün­sa­lan ise Kay­ma­kam­lık iftar ye­me­ğin­de bir araya gel­me­nin mut­lu­lu­ğu­nu ya­şa­dık­la­rı­nı söy­le­di. Daha sonra İlçe Kay­ma­ka­mı Vehbi Bakır ile eşi, ma­sa­la­rı tek tek do­la­şa­rak if­ta­ra ka­tı­lan­la­rın Ra­ma­za­nı­nı kut­la­dı.
Şehit aile­le­ri, Ga­zi­le­r ve yakınlarının yanı sıra   Garnizon Komutanı Yarbay Erdim Fahri Zeren ,İlçe Emniyet Müdürü Erman Akkaya,İlçe Jandarma Komutanı Samet Ordu,Sahil Güvenlik Komutanı Onur Tataroğlu, Cumhuriyet Savcısı Şeref Murat Erkılıç ve Burak Okurer İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferman Akbulut ,Meteoroloji Müdürü Hüseyin Erdoğan,Liman Başkanı Selcuk Arslan ve aileleri katılanlar arasındaydı.


Bu haber 468 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer