01-08-2019 16:27 GÜNDEM

DATÇA KİGDER'DEN EĞİ­Tİ­ME DES­TEK KON­SE­Rİ

Sebiha ARSLAN : Datça Kadın İşgü­cü­nü Ge­liş­tir­me ve Yay­gın­laş­tır­ma Der­ne­ği (KİGDER) ta­ra­fın­dan ya­pıl­ma­sı plan­la­nan 'Çocuk Sevgi Evi'ne katkı sağ­la­mak ama­cıy­la ünlü sanatçı Suavi, hay­ran­la­rıy­la bi­r a­ra­ya geldi.

DATÇA KİGDER'DEN EĞİ­Tİ­ME DES­TEK KON­SE­Rİ

 


Datça Pa­la­mut­bü­kü mahallesinde bulunan Mavi Beyaz Otelde hafta sonu gerçekleşen 'Eği­ti­me Des­tek Kon­se­ri'ne, Mar­ma­ris Be­le­di­ye Baş­ka­nı Meh­met Oktay, KİGDER Baş­ka­nı Men­şu­re Yavuz, der­nek üye­le­ri ve birçok  da­vet­li ka­tıl­dı. Ge­ce­de, 3 saat bo­yun­ca sah­ne­de kalan Suavi, 'Ya­lı­çap­kı­nı' başta olmak üzere çok se­vi­len eser­le­ri­nin yanı sıra, ses­len­dir­di­ği 'Drama Köp­rü­sü' ve 'Dağ­lar Dağ­lar' gibi şar­kı­lar­la iz­le­yen­le­ri coş­tur­du. Sah­ne­de, bu dün­ya­dan göçüp giden eski dost­la­rı­nı da  anan Suavi, Can Yücel, Tun­cer Nec­mi­oğ­lu, Tun­cel Kur­tiz ve Neşet Ertaş gibi sa­nat­çı­lar­la olan anı­la­rı­nı an­lat­tı.
Kon­ser­de, Datça Çocuk Evi Pro­je­si'nin çok önem­se­di­ği­ni ifade eden Suavi, "Bu benim ,bu amaç­la Datça'da ver­di­ğim dör­dün­cü ya da be­şin­ci kon­ser ola­bi­lir. Uma­rım çok ya­kın­da bu proje ger­çek olur" dedi.

KİGDER Baş­ka­nı Men­şu­re Yavuz, ise  yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da ''Datça Çocuk Evi pro­je­siy­le il­gi­le çok önem­li adım­lar atıyoruz.Bu yılın Ekim ayı son­la­rı­na doğru, çocuk evi­mi­zin te­me­li­ni ata­ca­ğı­mı­zı umut edi­yo­rum" dedi.
Ge­ce­nin so­nun­da, keçe sa­nat­çı­sı Sülün Ka­ra­ağaç'ın bir tab­lo­su açık ar­tır­ma ile sa­tı­şa çı­ka­rıl­dı. 1000 TL'den sa­tı­şa çı­ka­rı­lan tab­lo­yu, Ma­ni­sa­lı ve­te­ri­ner, sa­na­yi­ci ve işa­da­mı Ercan Pe­tek­ka­ya (59), der­ne­ğe 6 bin 200 TL ba­ğış­ta bu­lu­na­rak satın aldı.

Kon­se­rin so­nun­da, sa­nat­çı Suavi ile ge­ce­ye des­tek veren Mar­ma­ris Be­le­di­ye Baş­ka­nı Meh­met Oktay'a, KİGDER Başkanı Menşur Yavuz  ta­ra­fın­dan el ya­pı­mı birer nazar bon­cu­ğu he­di­ye edil­di.


Bu haber 732 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
reklam
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer