28-12-2017 10:44 GÜNDEM

DATÇA KİG­DER'DEN KADIN EMEĞİ KER­ME­Sİ DÜ­ZEN­LEN­Dİ

Datça Kadın İş­gü­cü Ge­liş­tir­me ve Yay­gın­laş­tır­ma Der­ne­ği KİG­DER her yıl ge­le­nek­sel hale ge­tir­di­ği yeni yıl kar­şı­la­ma ,kadın emeği ker­me­si geç­ti­ği­miz gün ilçemiz Cum­hu­ri­yet Mey­da­nın­'da ger­çek­leş­ti

DATÇA KİG­DER'DEN KADIN EMEĞİ KER­ME­Sİ DÜ­ZEN­LEN­Dİ

Ker­mes­te der­nek üyesi ka­dın­la­rın des­tek­le­riy­le kendi üret­tik­le­ri ev ya­pı­mı or­ga­nik gıda ürün­le­ri kendi ta­sa­rım­la­rı olan yö­re­sel el sa­nat­la­rı ürün­le­ri sergilenerek sa­tı­şa su­nul­du.

Bu et­kin­lik so­nu­cun­da ka­dın­la­rın ev eko­no­mi­si­ne katkısı sağ­lan­mış oldu. Ay­rı­ca Datça'daki iş­let­me­ci Ka­dın­lar da kendi el be­ce­ri­si ürün­le­ri ile he­di­ye­lik eş­ya­la­rı­nı ser­gi­le­ye­rek bu­ra­dan elde edi­len ge­li­rin Datça Çocuk Sevgi Evi Projesine des­tek kap­sa­mın­da ba­ğış­ta bu­lun­du­lar .

Et­kin­li­ği­nin so­nun­da KİG­DER baş­ka­nı Men­şu­re Yavuz ve yö­ne­tim ku­ru­lu üye­le­ri ker­me­se katkı ve des­tek­le bu­lu­nan Gamze Cen­net ,Aylin Özalp ,Aysun Soy­tok ,Ece Kan­tar­lı, İlgim Kaya ,Canan Kan­tar­lı ,Gizem Uslu ,Simge Öz­tür­ker , Ezgi Öz­tür­ker ,Özge Yenal ,Sema Dadaş ,Dilek Ünal, Ka­fe ­in, Kekik Res­ta­urant ve Emek Res­ta­urant, iş­let­me­ci­le­ri­ne te­şek­kür ede­rek der­nek­le­ri­nin ile­ri­ki proje ve ça­lış­ma­la­rın­da 'da İşbir­li­ği ve kat­kı­la­rı­nın devam et­ti­ril­me­si te­men­ni­sin­de bu­lun­du­lar.

     (Sebiha ARSLAN)


Bu haber 843 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer