06-10-2018 16:03 GÜNDEM

DATÇA MHP KADIN KOL­LA­RI VE İLÇE TEŞKİLATI, AŞURE İKRAM ETTİ

Sebiha ARSLAN : Datça Mil­li­yet­çi Ha­re­ket Par­ti­si Kadın Kol­la­rı Baş­kan­lı­ğı ve İlçe Teş­ki­la­tı Mu­har­rem Ayı ne­de­niy­le aşure ik­ra­mın­da bu­lun­du.

DATÇA MHP KADIN KOL­LA­RI VE İLÇE TEŞKİLATI, AŞURE İKRAM ETTİ

İs­ke­le Ma­hal­le­si Bu­xe­rol­les cad­de­sin­de bu­lu­nan, Mil­li­yet­çi Ha­re­ket Par­ti­si Ü
lkü Ocak­la­rı bi­na­sı önün­de bu gün (06.10.2018 Cumartesi ) öğlen sa­at­le­rin­de aşure ik­ra­mı ya­pıl­dı.
Etkinliğe ,İlçe Kadın Kol­la­rı Baş­ka­nı Tugba Uysal , Ülke Ocak­la­rı Baş­ka­nı Bü­lent Demir , ilçe yö­ne­tim üye­le­ri ,par­ti­li­ler ve va­tan­daş­lar ka­tıl­dı­lar.

Kadın Kol­la­rı Baş­ka­nı Tugba Uysal dü­zen­le­nen aşure et­kin­li­ği ile il­gi­li şu cüm­le­le­ri söy­le­di'' MHP Kadın Kol­la­rı yö­ne­ti­min­de­ ki ka­dın­larımız  ile birlikte  ha­zır­la­ya­rak ,Aşu­re­mi­zi tüm Şe­hit­le­ri­mi­ze dua ede­rek pi­şir­dik. Ülkü Ocak­la­rı bi­na­mi­zin önün­de' de ik­ram­la­rı­mız­da bu­lun­duk.Ülkü ocak­la­rı genç­le­ri­miz ve par­ti­li uye­le­ri­miz de bize yar­dım ede­rek ma­hal­le­de­ki es­naf­la­rı­mı­za tep­si­ler­le  aşure  da­ğı­ta­rak ik­ram­lar­ımızı gerçekleştirdik.Allah kabul etsin.Aşure ik­ra­mı­mı­za des­tek veren , biz­zat ka­tı­lan üye­le­ri­mi­ze ve va­tan­daş­la­ra partim adınada  te­şek­kür edi­yo­rum . Tüm İslam Ale­mi­nin Mu­har­rem ayı kutlu olsun dedi.

Aşure et­kin­li­ği­nin bir diğer  dik­kat çeken ta­ra­fı ise, Parti Bi­na­sı­na ası­lan 30 metre uzun­lu­ğunda ,20 metre enin­de­ki dev MHP Bay­ra­ğı ile 20 metre boy ve  20 metre enin­de­ki Türk Bay­ra­ğı vatandaşlar tarafından  beğeniyle karşılanarak,  büyük ilgi odağı oldu.


Bu haber 572 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer