14-10-2019 19:05 GÜNDEM

DATÇA POLİSİNDEN GÜ­VENLİ OKUL,GÜ­VENLİ EĞİTİM DENETİMİ

Sebiha ARSLAN : Datça Mer­kez­de Gü­ven­li Eği­tim Uy­gu­la­ma­sı kap­sa­mın­da, okul­la­rın çev­re­sin­de ve çe­şit­li nok­ta­lar­da bu­lu­nan umuma açık ka­fe­ter­ya, büfe ve kah­ve­ha­ne­ler de­net­le­di.?Kişi­le­re yö­ne­lik Genel Bilgi Ta­ra­ma­sı (GBT) yaptı.

DATÇA POLİSİNDEN  GÜ­VENLİ OKUL,GÜ­VENLİ EĞİTİM DENETİMİ

 

İlçe Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü asa­yiş ekip­le­rin­ce, Cuma günü (11.10.2019) öğ­le­den sonra 1Ko­mi­ser ve 9 Polis Me­mu­ru­nun ka­tı­lı­mıy­la ger­çek­le­şen de­ne­tim­ler­de, 46 ki­şi­nin üst ara­ma­sı ve kim­lik sor­gu­la­ma­sı ya­pıl­dı.Ger­çek­le­şen de­ne­tim­ler­de her­han­gi bir suç un­su­ru­na rast­lan­ma­dı.
Datça İlçe Em­ni­yet Mü­dü­rü İsmail Toy­gun yaptığı açıklamada '' İl­çe­de­ki huzur ve güven or­ta­mı­nın ko­run­ma­sı, ço­cuk­la­rın et­ki­le­ne­bi­le­ce­ği her türlü za­rar­lı fak­tör­ler­den uzak tu­tul­ma­sı, gü­ven­li bir eği­tim ve öğ­re­tim ha­ya­tı sür­dür­me­le­ri­nin sağ­lan­ma­k ama­cıy­la de­ne­tim­le­rimiz sıklıkla sürdüreceğiz'' dedi.


Bu haber 666 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer