15-10-2018 17:08 GÜNDEM

‘’DATÇA RUHU’’ KARMA SERGİSİ, DATÇA HALKININ BÜYÜK İLGİSİYLE GERÇEKLEŞTİ

Sebiha ARSLAN : Datça Kent Kon­se­yi Kül­tür Sanat ve Bilim Grubu ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen, 'Datça Ruhu' ser­gi­si 21 sa­nat­çı­nın eser­le­ri ile sa­nat­se­ver­ler­le bu­luş­tu.

‘’DATÇA RUHU’’ KARMA SERGİSİ, DATÇA HALKININ BÜYÜK İLGİSİYLE  GERÇEKLEŞTİ


Datça Be­le­di­ye­si Liman Sanat Ga­le­ri­si'nde, 1- 8 Ekim ve 8 -15 Ekim ta­rih­le­ri ara­sın­da iki aşa­ma­da ger­çek­leş­ti­ri­len ser­gi­ ,ka­la­ba­lık bir da­vet­li top­lu­ğu­nun ka­tı­lı­mı ve Datça halkının  büyük ilgisiyle  gerçekleşti. Liman Sanat Ga­le­ri­si'nde, 21 sa­nat­çı­nın; resim, hey­kel, se­ra­mik ve mo­za­ik ça­lış­ma­la­rın­dan eser­ler yer aldı. Ser­gi­nin Kü­ra­tö­rü Ayşe Gülay Hak­ye­mez, Datça'da ya­şa­yan 21 sa­nat­çı­nın Datça ru­hun­da bir araya gel­dik­le­ri­ni be­lir­te­rek,özet­le Datça'da ya­şa­yan bir­çok sa­nat­çı var. Biz­ler ar­ka­mız­da, sa­de­ce beton bi­na­lar bı­rak­mak is­te­mi­yo­ruz. Datça'nın yıl­lar sonra bile sa­nat­la anı­lı­yor ol­ma­sı için bu tür et­kin­lik­le­re ih­ti­yaç var.?Bizler ar­ka­mız­da, gü­zel­lik­ler­le anıl­mak is­ti­yo­ruz. Datça uma­rız yıl­lar boyu sa­nat­la iç içe olur." dedi.
Datça Ruhu'nu be­tim­le­yen sa­nat­çı­lar ise şu isim­ler­den olu­şu­yor ; Vol­kan Ak­me­şe, İdil Berf, Sema Bo­yan­cı, Zey­nep Bo­zoğ­lu, Evrim Boz­yel, Ayça Bumin, Şeb­nem Çay­lan, Serap Çota, Gül­sen Er­do­ğan, Na­hi­de Erol, Tamer Er­tu­na, Gözde Yal­dız­ci­yan, Ya­se­min Gök, Özgül Kah­ra­man, Melek Şule Kan­türk, Ne­za­ket Koç, Serap Ri­edel, Kor­kut Sön­mez, Zey­nep Şan­kay­na­ğı, Mine Soral, Meh­met Ün­sa­lan ve Kü­ra­tör Ayşe Gülay Hak­ye­mez.


Bu haber 972 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer