12-09-2019 18:06 GÜNDEM

DATÇA VATAN PARTİSİN'DEN DİYARBAKIR ANNELERİNE DESTEK BASIN AÇIKLAMASI

Sebiha ARSLAN : Vatan Partisi Datça İlçe Baş­kan­lı­ğı yönetim ve üyeleri bu gün (12.09.2019) saat 13:00 'da Bü­lent Ece­vit Kül­tür Mer­ke­zi önün­de top­la­narak Cumhuriyet Meydanına kadar yürüyüş yaptı.Meydanda toplanan yaklaşık 15 kişilik gurup Diyarbakır'da 24 ailenin, kayıp çocuklarının bulunması için Halkların Demokratik Partisi (HDP) il binası önündeki oturma eylemini ve evlatlarını geri isteyen annelere destek için basın açıklamasında bulundu.Vatan Partisi Datça İlçe Baş­kan­lı­ğı yönetim ve üyeleri dün (12.09.2019) saat 13:00 'da Bü­lent Ece­vit Kül­tür Mer­ke­zi önün­de top­la­narak Cumhuriyet Meydanına kadar yürüyüş yaptı.Meydanda toplanan yaklaşık 15 kişilik gurup Diyarbakır'da 24 ailenin, kayıp çocuklarının bulunması için Halkların Demokratik Partisi (HDP) il binası önündeki oturma eylemini ve evlatlarını geri isteyen annelere destek için basın açıklamasında bulundu.

DATÇA VATAN PARTİSİN'DEN DİYARBAKIR  ANNELERİNE DESTEK BASIN AÇIKLAMASI

''PKK'ya karşı direnen Diyarbakır'daki anneleri destekliyoruz. HDP kapatılsın '' yazılı pankart açan  topluluk adına Vatan Partisi İlçe Başkanı Hasan Ortatepe basın  açıklamasında şu cümleleri söyledi
''Di­yar­ba­kır­lı Ha­ci­re Ana oğ­lu­nu PKK'dan kur­tar­mak için HDP'nin ka­pı­sı­na da­yan­dı.
HDP önün­de sür­dür­dü­ğü ka­rar­lı mü­ca­de­le­si sonuç verdi. Oğ­lu­nu PKK'nın elin­den aldı.
Ha­ci­re Ana­nın mü­ca­de­le­si HDP/PKK iliş­ki­si­ni açığa çı­kar­dı.
Bu mü­ca­de­le ço­cuk­la­rı PKK'nın elin­de olan Aile­ler için bir ışık, bir umut oldu...
HDP İl bi­na­sı önün­de­ki Ana­la­rın is­ya­nı bü­yü­yor !
Ço­cu­ğu PKK'nın elin­de­ki ka­dı­nın fer­ya­dı HDP'nin yü­zü­ne tokat gibi çar­pı­yor...
"Baş­la­rım sizin kür­dis­tan da­va­nı­za... "
Takke düştü kel gö­rün­dü,
Ana­lar ağ­la­ma­sın diye yay­ga­ra ko­pa­ran­lar...
Emine Bulut ci­na­ye­tin­de ayağa kal­kan­lar...
Barış, hak hukuk Ada­let çığ­lık­la­rı ile "De­mok­ra­si­ci­lik" oy­na­yan­la­rın mas­ke­si­ni Di­yar­ba­kır­lı Ana­lar in­dir­di...
Meh­met­çik ABD des­tek­li bö­lü­cü ör­gü­te vur­duk­ça Türk Mil­le­ti­nin has par­ça­sı, Kür­dü­müz ce­sa­ret­len­di.
Di­yar­ba­kır'ın yok­sul emek­çi aile­le­ri öne çıktı.
Di­yar­ba­kır­lı Ana­la­rı­mı­zın baş­lat­tı­ğı mü­ca­de­le­yi Datça'dan se­lam­lı­yo­ruz...
Anne Ay­şe­gül Biçer ;
"Ço­cuk­la­rı­mı­zı ABD uşak­lı­ğı'na gön­de­ri­yor­su­nuz"diyor...
Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti­ni hedef alan bö­lü­cü­lük ve ge­ri­ci­li­ğin ar­ka­sın­da Em­per­ya­list ABD, AB ve İsrail'in ol­du­ğu­nu bi­li­yo­ruz...
Hal­kı­mız da bu ger­çe­ği ya­şa­ya­rak gör­mek­te­dir...
De­mok­ra­si'lerde etnik, mez­hep, aşi­ret ve ta­ri­ka­ta... da­ya­lı parti ku­ru­la­maz !
Di­yar­ba­kır'lı ana­la­rın mü­ca­de­le­si HDP ve PKK iliş­ki­si­ni or­ta­ya çı­kar­dı.
Vatan Partisi'nce ya­pı­lan HDP'nin ka­pa­tıl­ma­sı ile il­gi­li dosya ve id­di­alar Yar­gı­tay Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­lı­ğı'mız­da­dır...
Türk Mil­le­ti Yar­gı­mı­zın ka­ra­rı­nı bek­le­mek­te­dir.
HDP'nin ip­li­ği pa­za­ra çık­mış­tır.
HDP Ka­pa­tıl­ma­lı­dır ! '' dedi.
Basın açıklamasına İlçe örgütünün yanı sıra, Vatan Partisi Denizli İl Başkanı İbrahim Kasapoğlu ,Denizli Cumhuriyet Kadınları Derneği Başkanı Cennet Kasaboğlu ve  Vatan Partisi ile Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD)  Paris üyesi Gürler Akdora'da  katıldı.
 Ayrıca HDP' nin kapatılması için Vatan Partisi İlçe Örgütü önünde imza kampanyası başlatıldığı belirten  topluluk  '' Datça Halkımızı imza kampanyamıza destek vermeleri için davet ediyoruz '' denildi.


Bu haber 1004 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer