01-04-2021 17:13 GÜNDEM

DATÇA YENİ ÇEŞME İÇME SUYU HAT­LA­RI YE­Nİ­LEN­Dİ

Rıza EZER : Muğla Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ekip­le­ri, İskele Ma­hal­le­si'nde baş­lat­tı­ğı içme suyu hat ye­ni­le­me ça­lış­ma­la­rı­nı ta­mam­la­dı.

DATÇA YENİ ÇEŞME İÇME SUYU HAT­LA­RI YE­Nİ­LEN­Dİ

Muğla Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si MUSKİ Genel Mü­dür­lü­ğü ekip­le­ri, Datça İskele Ma­hal­le­si Yeni Çeşme Cad­de­sin­de, içme suyu hattı ye­ni­le­me ça­lış­ma­sı baş­lat­tı. Yeni Çeşme Cad­de­si'nde Datça Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan ya­pı­la­cak olan yol ye­ni­le­me ça­lış­ma­sı ile bir­lik­te MUSKİ ekip­le­ri ta­ra­fın­dan eski içme suyu hat­la­rı­nın da yer­le­ri de­ğiş­ti. Böl­ge­de yer­le­ri de­ği­şen içme suyu hat­la­rı ay­rı­ca mo­dern bo­ru­lar­la ye­ni­le­ne­rek ça­lış­ma­lar ta­mam­lan­dı.
Böl­ge­de­ki ça­lış­ma­la­rı ta­mam­la­yan MUSKİ Genel Mü­dür­lü­ğü ekip­le­ri, önü­müz­de­ki gün­ler­de Datça Pa­la­mut­bü­kü böl­ge­sin­de yak­la­şık 2 bin 500 met­re­lik içme suyu hattı ça­lış­ma­sı baş­la­ta­ca­ğı­nı be­lirt­ti.


Bu haber 1388 defa okunmuştur.

Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer