17-09-2018 13:52 GÜNDEM

DATÇA'DA 2436 ÖĞ­RENCİ , 204 ÖĞ­RET­MEN DERS BAŞI YAPTI

Sebiha ARSLAN : 2018-2019 Eği­tim Öğ­re­tim yılı baş­la­ma­sıy­la , Datça'da 2436 öğ­ren­ci 204 öğ­ret­men ders başı yaptı.

DATÇA'DA 2436 ÖĞ­RENCİ , 204 ÖĞ­RET­MEN DERS BAŞI YAPTI

Yeni Eği­tim Öğ­re­tim yılı için ilk ders zili bugün  çaldı. Datça'da 5 İlköğ­re­tim Okulu ,5 Or­ta­okul ve 3 Li­se­de top­lam 2436 öğ­ren­ci 204 öğ­ret­men ders başı yaptı.
Datça İlçe Milli Eği­tim Mü­dü­rü Fer­man Ak­bu­lut yap­tı­ğı açık­la­ma­sın­da; ‘’Okul­la­rı­mız­da 2018-2019 Eği­tim - Öğ­re­tim yılı için her türlü ta­di­lat ve ta­mi­rat iş­lem­le­ri­ni ger­çek­leş­tir­dik.So­run­suz bir şe­kil­de yeni öğ­re­tim yı­lı­na bu gün baş­la­ya­rak öğ­ren­ci­le­ri­mi­zin ki­tap­la­rı sı­ra­la­rına yer­leş­tir­dik. Tüm öğrenci ve velilerimize ,ha­yır­lı uğur­lu ol­ma­sı­nı te­men­ni edi­yo­rum ''dedi.
Eği­tim-Öğ­re­tim yı­lı­nın ilk ya­rı­sı 18 Ocak'ta sona erecek olup  ,4 Şubat'ta ikin­ci ya­rı­yı­la baş­la­nılacak.14 Ha­zi­ran'da da sona erecek.
Milli Eği­tim Ba­kan­lı­ğı'nın ra­kam­la­rı­na göre, ülke ge­ne­lin­de ,açık öğ­re­tim öğ­renci­le­ri dahil, dev­let okul­la­rı ve özel okul­lar­da 17 mil­yon 749 bin 876 öğ­ren­ci ve 1 mil­yon 75 bin 196 öğ­ret­men bugün sı­nıf­la­rı dol­dur­du.
 


Bu haber 899 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer