02-10-2017 10:47 GÜNDEM

DATÇA'DA 5 DÖNÜM KI­ZIL­ÇAM OR­MA­NI YANDI

İlçe­miz kargı koyu üzerinde ,çekek ye­rin­de baş­la­yan ve or­man­lık alana da sıç­ra­yan yan­gın, ha­va­dan ve ka­ra­dan mü­da­ha­le ile sön­dü­rül­dü. Yan­gın­da 5 dönüm kı­zıl­çam or­ma­nı küle döndü.

DATÇA'DA 5 DÖNÜM KI­ZIL­ÇAM OR­MA­NI YANDI

Geçtiğimiz gün saat 12.30 sı­ra­la­rın­da Datça'ya 5 ki­lo­met­re me­sa­fe­de­ki çekek ye­rin­de yan­gın çıktı. Ani­den çıkan rüz­ga­rın­da et­ki­siy­le alev­ler, ya­kın­da­ki kı­zıl­çam ağaç­la­rı ile kaplı or­man­lık alana da sıç­ra­dı. Böl­ge­ye Mar­ma­ris ve Milas Orman İşlet­me Mü­dür­lük­le­ri'ne ait 1'er he­li­kop­ter, it­fa­iye­ye ait 6 ara­zöz, Mar­ma­ris De­ğir­men­ya­nı Orman Şef­li­ği'nden 15 orman iş­çi­si sevk edil­di. Ha­va­dan ve ka­ra­dan mü­da­ha­le ile alev­ler 1 sa­at­te sön­dü­rül­dü. Rüz­ga­rın et­ki­si­ni kay­bet­me­si yan­gı­nın daha fazla bü­yü­me­si­nin önüne geçti. Alev­ler 5 dö­nüm­lük alan­da­ki kı­zıl­çam ağaç­la­rı­na zarar verdi.Yan­gı­na, tekne ta­mi­ri için kul­la­nı­lan ve stan­dart­la­ra uygun ol­ma­dı­ğı ileri sü­rü­len uzat­ma kab­lo­su­nun neden ol­du­ğu be­lir­til­di. Polis, tra­fo­dan çe­ki­len kab­lo­nun kime ait ol­du­ğu­nun tes­pi­ti­ne ça­lı­şıl­dı­ğı­nı bil­dir­di.dha


Bu haber 41 defa okunmuştur.

reklam
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
reklam
reklam
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
reklam
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğerreklam