02-10-2017 10:47 GÜNDEM

DATÇA'DA 5 DÖNÜM KI­ZIL­ÇAM OR­MA­NI YANDI

İlçe­miz kargı koyu üzerinde ,çekek ye­rin­de baş­la­yan ve or­man­lık alana da sıç­ra­yan yan­gın, ha­va­dan ve ka­ra­dan mü­da­ha­le ile sön­dü­rül­dü. Yan­gın­da 5 dönüm kı­zıl­çam or­ma­nı küle döndü.

DATÇA'DA 5 DÖNÜM KI­ZIL­ÇAM OR­MA­NI YANDI

Geçtiğimiz gün saat 12.30 sı­ra­la­rın­da Datça'ya 5 ki­lo­met­re me­sa­fe­de­ki çekek ye­rin­de yan­gın çıktı. Ani­den çıkan rüz­ga­rın­da et­ki­siy­le alev­ler, ya­kın­da­ki kı­zıl­çam ağaç­la­rı ile kaplı or­man­lık alana da sıç­ra­dı. Böl­ge­ye Mar­ma­ris ve Milas Orman İşlet­me Mü­dür­lük­le­ri'ne ait 1'er he­li­kop­ter, it­fa­iye­ye ait 6 ara­zöz, Mar­ma­ris De­ğir­men­ya­nı Orman Şef­li­ği'nden 15 orman iş­çi­si sevk edil­di. Ha­va­dan ve ka­ra­dan mü­da­ha­le ile alev­ler 1 sa­at­te sön­dü­rül­dü. Rüz­ga­rın et­ki­si­ni kay­bet­me­si yan­gı­nın daha fazla bü­yü­me­si­nin önüne geçti. Alev­ler 5 dö­nüm­lük alan­da­ki kı­zıl­çam ağaç­la­rı­na zarar verdi.Yan­gı­na, tekne ta­mi­ri için kul­la­nı­lan ve stan­dart­la­ra uygun ol­ma­dı­ğı ileri sü­rü­len uzat­ma kab­lo­su­nun neden ol­du­ğu be­lir­til­di. Polis, tra­fo­dan çe­ki­len kab­lo­nun kime ait ol­du­ğu­nun tes­pi­ti­ne ça­lı­şıl­dı­ğı­nı bil­dir­di.dha


Bu haber 356 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer