03-07-2018 19:54 GÜNDEM

DATÇA’DA KABOTAJ BAYRAMI COŞKUSU ,DATÇA LİMANI İNSAN SELİYLE DOLDU!

Sebiha ARSLAN : Datça Kaymakamlığı organizasyonluğunda gerçekleşen ,1 Tem­muz De­niz­ci­lik ve Ka­bo­taj Bay­ra­mı'nın 92. yıl dö­nü­mü etkinlikleri kapsamında ,Pazar günü düzenlenen etkinliklere, Datça Halkı büyük ilgiyle ve yüzlerce genç -yaşlı ,çoluk - çocuk vatandaşın katılımıyla coş­kuy­la kut­lan­dı. Deyim yerindeyse ,Datça Limanı insan seliyle dolu taştı.

DATÇA’DA KABOTAJ BAYRAMI COŞKUSU ,DATÇA LİMANI İNSAN SELİYLE DOLDU!

Etkinlikler 30 Haziran Cumartesi günü Kum­luk Plajı'nda dip te­miz­li­ği ça­lış­ma­sıy­la baş­la­dı.Hasan Çıplak,Levent Özberk,Canan Kantarlı ,Umut Kantarlı,Müjdat Kantarlı,Halil Alaşahan,Selim Öztüfekci,Ferhat Ünsalan,Abdurrahman Korkmaz,Jerfi Şirin ,Çiğdem Oktay ve diger dalgıçların katılımıyla yaklaşık iki saatlik bir sürede bir küçük çöp kamyonu dolusu denizden plastik şişe , poşet ,şezong, masa ,sandalye, araç lastiği ,çeşitli plastik malzeme ve vb.çöp çıkartıldı.
ÇELENK SUNMA TÖRENİ
1 Temmuz Pazar günü saat 10.00'da Cum­hu­ri­yet Mey­da­nın’da,Kaymakam Vehbi Bakır, Belediye Başkanı Gürsel Uçar,Garnizon Komutanı Yarbay Erdim Fahri Zeren,Liman Başkan Selçuk Arslan, Marmaris Güney Ege Gurup Komutanı Binbaşı Oğuz Eryilmaz ,Sahil Güvenlik Komutanı Onur Tataroğlu,diğer protokol üyeleri sivil toplum kuruluş temsilcileri ve vatandaşların katılımıyla, Liman Başkan Selçuk Arslan  ,Ata­türk Anı­tı­na Liman Başkanlığı  çelenk'ini, sundu. Ata­türk ve Ebe­di­ye­te in­ti­kal etmiş tüm Şe­hit­ler için 1 da­ki­ka­lık saygı du­ru­şu­nun ar­dın­dan İstik­lal Mar­şı­nın okun­ma­sı ile Çe­lenk Sunma tö­re­ni sona erdi.

DENİZE ÇE­LENK
ATIL­MA TÖRENİ
Çe­lenk sunma tö­re­nin­den sonra, Datça Li­ma­nı­na gelen pro­to­kol ve va­tan­daş­lar,saat 10.30'da Datça Li­ma­nın­dan üc­ret­siz kal­dı­rı­lan tek­ne­ler­le, Kargı ile Ak­var­yum koy­la­rı ara­sın­da­ki Çeti Suyu ko­yu­na ge­le­rek Liman Baş­ka­nı Sel­çuk Ars­lan ta­ra­fın­dan de­ni­ze çelen atıl­ma­sı ,ta­ki­ben 1 da­ki­ka­lık saygı du­ru­şu ve İstik­lal Mar­şı­mız okun­ma­sıy­la de­ni­ze Çe­lenk Atma tö­re­ni­nin ye­ri­ni Piket tipi SG-52 Sahil Güvenlik Teknesi'nin Ba­tı­rıl­ma tö­re­ni ger­çek­leş­ti.
PİKET SG52 NİN BA­TI­RIL­MA TÖRENİ
Sahil Güvenlik Komutanlığın da 25 yıl kullanılan ve 

hurdaya çıkarılan 14 metre uzunluğunda 30 ton ağırlığındaki  Piket tipi 'SG-52' gemisi, kimyasallardan ayrılarak balıklara yuva olması ,dalış turizmine ve resif oluşumuna katkı sağlaması amaçlanması için hazırlandı. Batırılacağı Kargı ile Akvaryum koyları arasındaki Çeti Suyu mevkisine getirilen gemi, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri kapsamında teknelerde bulunan  yüzlerce vatandaşın çoşkulu izlemi, siren sesleri ve  teknelerde çalan  milli marşlarımız eşliğinde yaklaşık 4 dakikalık bir sürede  18 metre derinliğe törenle batırıldı. Ba­tır­ma iş­le­mine ,İstanbul Saros Dalgıç firmasından gelen  3 pro­fes­yo­nel dalgıç , Sinan Kaplan (43) Hayri Ateşer (63), Serdal Bilgin (40) tarafından gerçekleştirildi.
Taş­kı­zak Ter­sa­ne­si'nde ya­pı­lan ' Piket tipi SG-52' gemisi , 25 Eylül 1990 ta­ri­hin­de, An­tal­ya'nın Kaş il­çe­sin­de kul­la­nıl­ma­ya baş­lan­dı, 30 Nisan 2002'de de An­tal­ya'ya gö­tü­rül­dü. Son görev yeri ise 1 Tem­muz 2007 iti­ba­rıy­la An­tal­ya'nın Demre il­çe­si Ke­ko­va Adası oldu. Bu­ra­da 9 Tem­muz 2015 ta­ri­hi­ne kadar kul­la­nı­lan tekne, İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı'nın ona­yıy­la hiz­met dı­şı­na bı­ra­kıl­dı. Tekne, artık Datça  de­rin­lik­le­rin­de, deniz can­lı­la­rı­na resif ola­rak ev sa­hip­li­ği ya­pa­cak.

YA­RIŞ­MA­LAR ve ÖDÜL TÖRENİ
Aynı gün Saat 17:00 da Datça Li­ma­nı, Badem Hey­ke­li önün­de ger­çek­le­şen ya­rış­ma ekin­li­ği ,yüzme ya­rı­şıy­la baş­la­dı.Yüzme Küçük Kız­lar­da 1.'in­ci­si Ada Ad­ver­sen
Yüzme Küçük Er­kek­ler­de 1.?in­ci­si Te­oman Ka­ra­dağ
Yüzme Genç Kız­lar 1.'in­ci­si Selin Ed­var­sen
Yüzma Genç Er­kek­ler 1.'in­ci­si Aytuğ Kar­gın
yüzme Büyük Kız­lar 1.'in­ci­si Nisa Ya­zı­cı
Yüzme Büyük Er­kek­ler 1.'in­ci­si Nat­hi­ev
Yağlı Direk Bay­rak Ya­rı­şı 1.'in­ci­si To­lu­nay Sön­mez,
Halat Çekme Ya­rı­şı 1.'in­ci­si Kni­dos Emlak
1.'in­ci­le­re Ödül­le­ri­nin ve­ril­me­si­nin ar­dın­dan , Ger­çek­le­şen et­kin­li­ğe ,maddi ma­ne­vi katkı sağ­la­yan spon­sor olan ,va­tan­daş­la­ra Kay­ma­kam­lık ta­ra­fın­dan te­şek­kür pla­ke­ti tak­tim edil­di.1 Tem¬muz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 92. yıl dönümüne özel dü­zen­le­nen kon­ser­le et­kin­lik sona erdi.


Bu haber 724 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer