29-06-2018 12:30 GÜNDEM

DATÇA'DA KONT­ROL­DEN ÇIKAN OTO­MOBİL, 40 METRE TAKLA ATA­RAK UÇU­RUM­DAN DENİZE DÜŞTÜ !

Sebiha ARSLAN : Datça Eme­cik ma­hal­le­sin de dik­kat­siz­lik ve ted­bir­siz­lik so­nu­cu ha­ki­mi­ye­ti­ni kay­be­den oto­mo­bil sü­rü­cü yak­la­şık 40 metre takla ata­rak uçu­rum­dan de­ni­ze düştü. Sü­rü­cü mu­ci­ze eseri ka­za­dan ya­ra­lı kur­tul­du.

DATÇA'DA KONT­ROL­DEN ÇIKAN OTO­MOBİL, 40 METRE TAKLA ATA­RAK UÇU­RUM­DAN DENİZE DÜŞTÜ !

Kaza bu gün 00.30 sı­ra­la­rın­da Dat­ça- Mar­ma­ris ka­ra­yo­lu Eme­cik Ma­hal­le­sin­de mey­da­na geldi.
Edi­ni­len bil­gi­ye göre ; Mar­ma­ris 'ten Datça yö­nü­ne seyir ha­lin­de olan Mef­ku­re Ba­yat­lı yö­ne­ti­min­de­ki 34 LGZ 07 pla­ka­lı oto­mo­bil sü­rü­cü­sü, dik­kat­siz­lik ve ted­bir­siz­lik so­nu­cu yol­dan çık­ma­sıy­la yolun sol ta­ra­fın­da bu­lu­nan ba­ri­yer­le­re çar­pa­rak,yak­la­şık 40 metre takla ata­rak uçu­rum­dan de­ni­ze düştü. Olay ye­ri­ne gelen 112 Sağ­lık Ekip­le­ri­nin ilk mü­da­ha­le­si­nin ar­dın­dan
Datça Dev­let Has­ta­ne­si­ne kal­dı­rı­lan Men­fu­re Ba­yat­lı 'nın
ha­ya­ti teh­li­ke­si­nin ol­ma­dı­ğı ileri tet­kik ve te­da­vi için Mar­ma­ris Dev­let Has­ta­ne­si­ne sevk edil­di. Datça Cum­hu­ri­yet Sav­cı­lı­ğı­nın olay­la il­gi­li so­ruş­tur­ma­sı devam edi­yor


Bu haber 1915 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer