17-01-2020 17:14 GÜNDEM

DATÇA'DA, TELEVİZYON ÜZERİNDE YANIK UNU­TU­LAN MUM­DAN YAN­GIN MEY­DA­NA GELDİ; 2 KİŞİ YA­RA­LAN­DI

Sebiha ARSLAN : İskele Ma­hal­le­sin­de 2 katlı Apart ola­rak kul­la­nı­lan bi­na­da çıkan yan­gın kısa sü­re­de sön­dü­rü­lür­ken ,du­man­dan et­ki­le­nen 2 kişi has­ta­ne­de te­da­vi al­tı­na alın­dı.

DATÇA'DA, TELEVİZYON ÜZERİNDE YANIK UNU­TU­LAN MUM­DAN YAN­GIN MEY­DA­NA GELDİ; 2 KİŞİ YA­RA­LAN­DI

Edi­ni­len bil­gi­ye göre ; bu sabah (17.01.2020) saat 08.30 sı­ra­la­rın­da, İskele Ma­hal­le­si Kazım Yıl­maz Bul­va­rı'ndaki 2 katlı bir bi­na­nın bi­rin­ci ka­tın­da, ilk be­lir­le­me­le­re göre te­le­viz­yon üze­rin­de yanık unu­tu­lan mum ne­de­niy­le yan­gın çıktı. Yan­gı­nı fark eden çevre sa­kin­le­ri it­fa­iye, polis ve sağ­lık ekip­le­ri­ne bil­dir­di. Yan­gın es­na­sın­da içe­ri­de olan Oğuz Arıcı (57) ile İbra­him To­ra­man (27), bu­lun­duk­la­rı da­ire­nin bal­ko­nu­na sı­ğı­na­rak it­fa­iye ekip­le­rin­ce kur­ta­rıl­dı. Du­man­dan et­ki­le­nen Arıcı ve To­ra­man, am­bu­lans­la Datça Dev­let Has­ta­ne­si'ne kal­dı­rı­la­rak te­da­vi al­tı­na alın­dı.
Arıcı ve To­ra­man'ın ha­ya­ti teh­li­ke­le­ri­nin bu­lun­ma­dı­ğı be­lir­ti­lir­ken yan­gın­da evde hasar maddi hasar oluş­tu.


Bu haber 1533 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer