27-03-2019 17:22 GÜNDEM

DATÇA'DA'ENGELSİZ FOTOĞRAFLAR' SERGİSİ

Rıza EZER : Datça ,Engelim Olmayın Derneği öncülüğünde , karma 'Engelsiz Fotoğraflar' sergisi açıldı.

DATÇA'DA'ENGELSİZ FOTOĞRAFLAR' SERGİSİ

Sergide, engelilerin yaptığı Datça'nın tarihi, doğal ve kültürel güzelliklerini konu alan 20 fotoğrafa yer verildi. Dernek Başkanı Dilek Dündar,yaptığı açıklamada şu cümleleri söyledi.
''Geçen sene Ha­zi­ran ayın­da En­gel­siz Fo­toğ­raf Der­ne­ğin­den Nazmi Ala­ca­dağ­lı' nın der­ne­ği­mi­zi bulup te­le­fon aç­ma­sı ile fo­toğ­raf çekme se­rü­ve­ni­miz baş­la­dı ve tüm hı­zıy­la devam edi­yor. En­gel­siz Fo­toğ­raf Der­ne­ğin amaç­la­rın­dan biri de en­gel­li­le­re fo­toğ­raf çek­me­yi öğ­re­te­rek ha­ya­ta fark­lı pen­ce­re­den bak­ma­la­rı­nı sağ­la­mak. Bu tek­lif kar­şı­sın­da hemen or­ga­ni­ze olduk ve 6 kişi ile yaz sı­ca­ğın­da fo­toğ­raf çekme eği­tim­le­ri baş­la­dı. Ar­dın­dan Datça Fo­toğ­raf Top­lu­lu­ğu da bu ça­lış­ma­ya dahil oldu. Fo­toğ­raf çek­ti­ği­mi­zi du­yan­lar ço­cuk­la­rı­mı­za fo­toğ­raf ma­ki­ne­le­ri gön­der­me­ye baş­la­dı­lar. Geçen sene Tem­muz ayın­dan iti­ba­ren ara­lık­sız ola­rak haf­ta­da bir gün Datça Fo­toğ­raf Top­lu­lu­ğu ve En­gel­siz Fo­toğ­raf Der­ne­ği­nin gö­nül­lü eğit­men­le­ri ile eği­ti­me ka­tı­lan tüm ço­cuk­lar fo­toğ­raf çek­me­ye gi­di­yor. Çe­ki­len fo­toğ­raf­lar ilk kez 3 Ara­lık 2018'de Çan­ka­ya'da En­gel­li­ler Günü Et­kin­lik­le­rin­de yer aldı. Fo­toğ­raf ser­gi­si­ne ka­tı­lan­lar; Evin Durak, Abbas Durak, Mus­ta­fa Ko­ca­bı­çak, Ha­ti­ce Konak, Mert Aslan, Yağ­mur Çı­ra­lı, Fırat Er­gö­ren ve Ozan Mu­rat­dağ­lı. Fo­toğ­raf atöl­ye­mi­ze yeni dahil olan ço­cuk­la­rı­mız da var on­la­rın da fo­toğ­raf­la­rı­nın dahil ol­du­ğu ser­gi­mi­zi Mayıs ayı en­gel­li­ler haf­ta­sın­da aça­ca­ğız. Gönül veren, emek veren tüm eğit­men­le­ri­mi­ze der­ne­ği­miz adına çok te­şek­kür edi­yo­rum. Hayat bir­lik­te ya­şa­yıp bir­lik­te üre­tin­ce güzel. Ücretsiz olan Sergimizi, 30 Nisan'a kadar gezilebilecektir, tüm Datça halkımızı davet ediyoruz dedi.


Bu haber 461 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer