22-06-2018 19:35 GÜNDEM

DATÇA'YA GEZMEYE GELDİ BİSİKLET KAZASINDA ÖLDÜ!

Sebiha ARSLAN - Datça 'da turizm maksatlı bisiklet gezisine katılan Almanya Vatandaşı Karlhas Fızy (79) bisiklet-ten düşerek hayatını kaybetti.

DATÇA'YA GEZMEYE GELDİ BİSİKLET KAZASINDA ÖLDÜ!

Ta­lih­siz kaza bugün 15:00 sı­ra­la­rın­da Datça Yazı ma­hal­le­sin­de mey­da­na geldi.?Edi­ni­len bil­gi­ye göre ; Yazı Ma­hal­le­si Kni­dos Antik Kenti yolu üzeri ,Sa­ran­da Mev­ki­in­de, tu­rizm mak­sat­lı dü­zen­le­nen ve ter­cü­man eş­li­ğin­de or­ga­ni­ze edi­len bi­sik­let ge­zi­si es­na­sın­da, Al­man­ya Va­tan­da­şı olan Karl­has FIZY, bi­sik­let üze­rin­de bir anlık den­ge­si­ni kay­be­de­rek as­falt zemin üze­ri­ne ba­şı­nı çar­pa­rak ağır ya­ra­lan­dı. 112 acil ekibi ta­ra­fın­dan ya­pı­lan tüm mü­da­ha­le­le­re rağ­men Datça Dev­let Has­ta­ne­si­ne sevk edi­lir­ken yolda ha­ya­tı­nı kay­bet­ti.
Datça Cum­hu­ri­yet Sav­cı­lı­ğı olay ile il­gi­li so­ruş­tur­ma baş­lat­tı
 


Bu haber 1580 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer